Kultúra

Zahájenie záujmovej činnosti v CVČ Dobšiná, spojené s RETRO výstavou

 

Dňa 3. 10. 2022 sa v centre voľného času uskutočnilo slávnostné otvorenie záujmovej činnosti. Na túto akciu boli pozvaný členovia našich záujmových útvarov spolu s rodičmi. Pretože nám počasie prialo akcia sa uskutočnila na záhrade CVČ, pre deti sme si pripravili tombolu a zároveň sme ich oboznámili s rozvrhom krúžkov a pokynmi pre činnosť na tento školský rok. Potešila nás bohatá účasť napriek tomu, že je vysoká chorobnosť detí. Tento slávnostný deň sme využili na otvorenie našej RETRO výstavy, ktorú sme pripravili pre širokú verejnosť a trvať bude do 17. októbra. Na výstavu všetkých srdečne pozývame v pracovné dni od 8:00 do 16:00.

Bc. Bibiána Slováková

Translate »