História

Spomienka na najväčšieho Dobšinčana

 

V sobotu 13. januára 2024  sme si pripomenuli sté výročie úmrtia Eugena Ruffínyiho, banského inžiniera, jaskyniara a spoluobjaviteľa Dobšinskej ľadovej jaskyne. Narodil sa 3. marca  1846 v Dobšinej. Jeho otec Pavol Ruffínyi pochádzal z Talianska, bol banským inžinierom a banským meračom. Jeho mama, rodným menom Rozália Remenyiková, pochádzala z významnej dobšinskej rodiny.

Základnú školu navštevoval v Dobšinej, stredné školy  v Rožňave, Kežmarku a v Košiciach. Potom pokračoval v štúdiu na Vysokej škole baníckej v Banskej Štiavnici, ktorú ukončil v roku 1869 s titulom banský inžinier. Po skončení štúdia sa vrátil domov do Dobšinej, kde pracoval ako banský merač a banský inšpektor. Bol dozorcom vysokých pecí na úpravu železnej rudy a zároveň vykonával rôzne inžinierske práce pre mesto Dobšiná.

11. septembra 1872 sa 26-ročný Eugen Ruffínyi oženil a za manželku si zobral 19-ročnú Lauru Sárkányovú.V tom istom roku začal pôsobiť ako riaditeľ Mestských baní v Dobšinej, túto funkciu zastával až do odchodu do dôchodku v roku 1908. V rokoch 1873 až 1894 bol tiež riaditeľom Mestskej baníckej školy v Dobšinej. Za zásluhy v baníctve a za pedagogickú činnosť bol v roku 1903 poctený titulom kráľovský banský radca.

Eugen Ruffínyi prvý vstúpil do priestorov Dobšinskej  ľadovej jaskyne, je jej objaviteľom spolu s Andrejom Megom, Gustávom Langom a Nándorom Fehérom.  Zaslúžil sa o sprístupnenie jaskyne a jej zviditeľnenie. Vďaka nemu tu nastal čulý rozvoj cestovného ruchu. Zomrel 13. januára 1924 a pochovaný je na evanjelickom cintoríne v Dobšinej. Na jeho počesť je miestna základná škola pomenovaná ako Základná škola Eugena Ruffinyho v Dobšinej.

Pramene:

  1. Rozložník, Ondrej a kol.: Banské mesto Dobšiná, Košice: Banská agentúra 2008, 160 str., ISBN 978-80-970005-0-9
  2. Zoltán, Jerg: Dr. Nándor Fehér – spoluobjaviteľ Dobšinskej ľadovej jaskyne a iniciátor jej vedeckého výskumu, Rožňava 2020, 112 str.
  3. https://sk.wikipedia.org/wiki/Eugen_Ruff%C3%ADnyi
  4. Slovakiana .sk

Mgr. Anna Lenkeyová, kronikárka Mesta Dobšiná 

Translate »