Aktuality

Pripomenuli sme si 79. výročie oslobodenia Dobšinej

 

Vo štvrtok 25. januára 2024 zorganizovalo Mesto Dobšiná a základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (SZPB) spomienkovú slávnosť na počesť 79. výročia oslobodenia nášho mesta. Prítomní občania na Námestí baníkov, kde je inštalovaná pamätná tabuľa, pri ktorej držali stráž členovia baníckeho združenia Bruderschaft vzdali hold pamiatke padlým počas bojov v druhej svetovej vojne a osloboditeľom nášho mesta. Slávnostné zhromaždenie sa následne presunulo do divadelnej sály miestneho kultúrneho domu.

Obyvatelia si vo vkusne pripravenom prostredí a pri malom občerstvení vypočuli v úvode báseň, ktorú predniesla Mária Gazdíková a neskôr sa slova ujala predsedníčka SZPB v Dobšinej, pani Mária Novotná, ktorá priblížila historické súvislosti najmä prítomným žiakom základnej školy, ktoré sa viažu k Dobšinej a jej okoliu počas dní oslobodzovania. Veľkým dňom pre Dobšinú je 27. január, ktorý je všeobecne symbolickým dňom, keďže oslobodenie nášho mesta sa prelína s Medzinárodným dňom pamiatky obetí holokaustu. V rovnaký deň ako Dobšinú totiž pred 79. rokmi Červená armáda oslobodila koncentračný a vyhladzovací tábor Auschwitz-Birkenau (Osvienčim-Brzezinka).

V mestskej kronike je zapísané, že 27. januára 1945 vstúpili na územie mesta ako prvé rumunské jednotky, bojujúce vo zväzku 2. ukrajinského frontu. Ako priblížila pani Mária Novotná: „24. januára 1945 začali okupantské jednotky z Dobšinej ustupovať najmä cez Stratenú. Ústup sťažila snehová kalamita, pri ktorej napadalo asi pol metra čerstvého snehu. Oslobodenecké Rumunské oddiely sa blížili. Dňa 26. januára bolo už v Dobšinej prázdno a všade panovalo ticho.

Obyvatelia boli ukrytí v pivniciach a čakali na osloboditeľov. Očakávali sa Rusi, no ráno 27. januára 1945 stretnutie sa s Rumunskými oddielmi, bolo veľkým prekvapením. Obyvatelia vyšli zo svojich úkrytov a neskôr prišli do mesta aj ruské oddiely, ktoré preverovali mesto od nástrahy mín. Oslobodenie mesta sa tak úplne naplnilo.“ Na spomienkovej slávnosti oslobodenia mesta, sa tak ako každoročne stretli občania, aby si svojou účasťou uctil tých, ktorí položili životy za dnešnú slobodu. Ešte väčšmi náladu osláv 79. výročia oslobodenia Dobšinej umocnili vystúpenia detí Materskej školy na Ul. SNP v Dobšinej, speváckej skupiny Dobšinky a žiačky miestnej základnej umeleckej školy, Viktórie Vikartovskej. Po slávnostnom programe nasledovala výročná členská schôdza ZO SZPB v Dobšinej, kde si prítomní zvolili nové vedenie a predsedom organizácie sa stal JUDr. Eduard Šmelko. Vždy si pripomínajme tieto pamätné dni, aby hrôzy vojny boli mementom a poučením pre dnešok, ale aj  budúce generácie.

Text & foto: Juraj Karika

Translate »