Aktuality

Význam Svetového dňa mlieka priblížili na ZŠ v Dobšinej

 

Ťažiskovou úlohou školského zdravotníckeho pracovníka je realizácia preventívnych a poradenských činností. Prostredníctvom takýchto vzdelávacích aktivít chceme viesť žiakov k zdravému životnému štýlu a k ochrane svojho života i zdravia. Svetový deň mlieka bol nádherným príkladom tejto činnosti našej zdravotníckej pracovníčky. Mlieko nás naším životom sprevádza od narodenia. Veď práve materské mlieko je našou jedinou potravou, kým sme len malé bezbranné uzlíky. Obsahuje látky, ktoré nás dokážu chrániť pred chorobami a dáva nám dobrý štart pre náš ďalší zdravý vývin.

Svetový deň mlieka na školách, pripadajúci na poslednú stredu v septembri, zaviedla v roku 2000 Organizácia Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo. Ale jeho história siaha až do obdobia po druhej svetovej vojne, kde vláda viacerých krajín zaviedla program mlieka v školách. V tom čase išlo o to, aby sa podporila výživa obyvateľstva, zlepšila výchova v tejto oblasti a v neposlednom rade, aby sa rozvíjal priemysel súvisiaci s výrobou mlieka a mliečnych výrobkov.

Svetový deň mlieka nám pripomína význam konzumácie mlieka a mliečnych výrobkov ako dôležitej zložky našej výživy. Ich spotreba na Slovensku je alarmujúco nízka. Pohybuje sa na úrovni 169 kg na osobu za rok, pričom Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) odporúča až 220 kg na osobu za rok. Mlieko je významným zdrojom bielkovín, vitamínov, minerálov a iných látok, ktoré sú zdrojom výživy pre ľudský organizmus a podieľajú sa na prevencii proti niektorým ochoreniam.

Našich žiakov táto téma mimoriadne zaujala a dozvedeli sa o nej viac v mliečnom bufete pri školskej jedálni, ktorý aj s ochutnávkou rôznych mliečnych výrobkov usporiadala naša školská zdravotnícka pracovníčka, Štefánia Nohavičková.

Aj v školskom klube detí sme prezentovali Svetový deň mlieka a aj tieto aktivity sa niesli v podobnom „bielom duchu“. Spoločné popoludnie sme zahájili básničkou „Mliečko“, po ktorej nasledoval krátky dokument s názvom Cesta mlieka. Ten deťom predstavil spôsob akým sa mlieko vo svojich rozličných formách dostane z pasienkov a lúk až na náš stôl. Prezentáciu sme zakončili krátkym zábavným kvízom, ktorý nám len potvrdil aké máme na škole pozorné a šikovné detičky.

Nasledovali rôzne súťaže, ktoré rôznymi spôsobmi súviseli s mliekom: kŕmenie jogurtom so zaviazanými očami, preteky v jedení syrových nitiek s rukami za chrbtom, dojenie kravičky-stoličky, pokus s mliekom. Deti preukázali svoju kreativitu aj pri zdobení a vytváraní rôznych kravičiek. Pri všetkých týchto aktivitách sme zabudli na čas a poniektorým deťom sa nechcelo ísť ani domov. Pevne veríme, že aj táto akcia pripomenula deťom dôležitosť a potrebu konzumácie mlieka pre ich rast a zdravý vývin.

Štefánia Nohavičková, školská zdravotnícka pracovníčka

Translate »