Aktuality

Z projektov sa zrekonštruuje aj Záhradná ulica v Dobšinej

 

Mesto Dobšiná sa snaží účinne riešiť problémy so stavom mestských komunikácií. To umožňuje aj čerpanie projektov, kde azda najväčším v danej oblasti je úspech pri získaní finančných prostriedkov na rekonštrukciu celého cestného podkladu Zimnej ulice a jej priľahlých chodníkov. Táto najväčšia rekonštrukcia z projektových fondov čaká Dobšinčanov už v tomto roku. Mestská samospráva ale nepoľavuje a v tomto smere sa pokúsila požiadať o ďalšie finančné prostriedky na rekonštrukciu ďalších ulíc. S potešením možno konštatovať, že znovu bola úspešná. Tento raz sa môžu na nový asfaltový koberec a chodník tešiť obyvatelia Záhradnej ulice v Dobšinej.

Cestný podklad Záhradnej ulice bol už značne opotrebovaný a narušený aj vplyvom v minulosti prevádzaných prác na novej kanalizácii v meste, no tiež častými zásahmi na vodovodnom potrubí. V mesiaci júl 2022 preto bola Mestom Dobšiná podaná do hodnotiaceho procesu žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, ktorá bola rozhodnutím Ministerstva vnútra SR v mesiaci december 2022 schválená. Jedná sa o schválenie nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu s názvom „Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v Dobšinej – rekonštrukcia Záhradnej ulice.“

Predmetom projektu je rekonštrukcia časti úseku cesty Záhradnej ulice a tiež chodníka. Začiatok úseku rekonštrukcie je situovaný na križovatke s Hronskou ulicou a koniec úseku je v mieste križovatky so Severnou ulicou. Ako uviedlo samotné Mesto Dobšiná, súčasný stav cesty a chodníka v tomto osídlení je vo veľmi zlom, priam havarijnom stave. Týmto krokom sa skvalitní a zjednoduší život obyvateľom, tiež zlepší prístup a skvalitní budúcu údržbu. Rozhodnutím Ministerstva vnútra SR zo dňa 20.12.2022 bol na tento projekt Mestu Dobšiná schválený nenávratný finančný príspevok v maximálnej výške 149 779,84 EUR.

Oslovili sme primátora mesta Dobšiná, Jána Slováka, ktorý netajil radosť z ďalšieho dosiahnutého úspechu a uviedol: „Tento projekt bol vlastne pripravený ešte v predchádzajúcom období a v roku 2022 bol v podstate odsúhlasený, no kvôli energetickej kríze bolo otázne, či vôbec bude na takéto projekty možné čerpať financie. Som veľmi rád, že sa to podarilo a financie nám boli odsúhlasené. Pôvodne bola v projekte celá dĺžka ulice, no žiaľ bola nám uznaná zatiaľ len polovica a z tohto dôvodu sme ju boli nútení rozdeliť na dve časti. Pevne verím, že sa nám podarí v blízkej dobe zabezpečiť financovanie aj druhej časti,“ dodal primátor J. Slovák odhodlane s tým, že Mesto Dobšiná sa bude aj naďalej uchádzať o možnosti čerpania finančných prostriedkov z projektov.

Text & foto: J. Karika

Translate »