Aktuality

Budú zrekonštruované ďalšie priechody

 

Tak ako v roku 2021 aj v roku 2022 Mesto Dobšiná podalo žiadosť o poskytnutie grantu v rámci Grantového programu Municipality 2022 – Pozor ! Zebra na ceste, za účelom zabezpečenia finančných prostriedkov na značenie ďalších priechodov pre chodcov v meste. Vyhlasovateľom a administrátorom tohto grantového programu je ČSOB nadácia.

Cieľom realizácie projektu je zvýšiť bezpečnosť účastníkov cestnej premávky, obyvateľov mesta, predovšetkým detí a študentov pri ich  premiestňovaní sa do školských zariadení v meste. Predmetom projektu je,  v zmysle aktuálne platnej vyhlášky MV SR, vyznačenie vodorovného dopravného značenia bielou farbou a inštalácia solárnych LED výstražných svetiel v boxe na 4 existujúcich priechodoch v meste. Predmetom žiadosti o grant je realizácia priechodov pre chodcov situovaných na Novej ul. pri detskom domove a pri križovatke Novej ul. s Kúpeľnou ul., ďalšie priechody pre chodcov sú na Kúpeľnej ul. pri vstupe do predajne potravín Jednota a na Troch ružiach pri autobusovej zastávke.

Celkové výdavky projektu:          5 649,00 EUR
Schválená výška grantu:             5 566,00 EUR
Termín realizácie projektu : do 15.4.2023

Mgr. Jana Lenkeyová, foto: JK

Translate »