Kultúra

Z činností terénnej sociálnej práce v Dobšinej

 

Ani sme sa nenazdali a pomaly sa blížime k záveru tohto roka. Roka plného zmien  na, ktoré sme si museli zvykať doma,  v práci aj spoločnosti, každý z nás sa musel s neľahkou pandemickou  situáciou vyrovnávať individuálne.

Ako všetci vieme, mesiac december je mesiacom darčekov, rozjasnených detských očí, krásnych vianočných sviatkov lásky, pokoja, viery a mieru. Napriek zložitej epidemiologickej situácii a prísnym hygienickým opatreniam sme sa snažili, zachovať nepriamu aktivitu terénnej sociálnej práce divadelný krúžok, kde sa nácviky realizovali v súlade s platnými  hygienickými opatreniami, taktiež  s obmedzeným počtom osôb. Počas nácvikov sme sa s deťmi venovali aj oblasti prevenčných aktivít a to ochrane zdravia pred ochorením  Covid 19 .

Pracovníci TSP v meste Dobšiná v mesiaci november  zorganizovali zbierku nepotrebných hračiek, pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktoré sa doručili do rodín, tesne pred Vianocami. Do zbierky sa zapojili aj obyvatelia z okresu Spišská Nová Ves.

Pracovníci TSP aktívne spolupracujú s n.o. Detstvo deťom.  Začiatkom decembra sa v n.o. Detstvo deťom realizovala aktivita ,,Mikuláš pod oknom.“ Cieľom aktivity bolo za prísnych bezpečnostných opatrení odovzdať deťom darčeky.

Pár dní pred vianočnými sviatkami sa terénni sociálni pracovníci v spolupráci s asistentkami podpory zdravia spolu s deťmi, ktoré navštevujú divadelný krúžok terénnej sociálnej práce, vybrali  do rodín v malej skupine s koledou ,,Nesieme Vám Vianoce.“ Cieľom aktivity bolo rodinám zavinšovať, následne im deti zaspievali vianočné pesničky a zároveň sa deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia odovzdali balíky s  hračkami zo zbierky, ktoré im urobili obrovskú radosť.

V mene pracovníkov terénnej sociálnej práce chceme všetkým, ktorý sa do zbierky nepotrebných hračiek zapojili, veľmi pekne poďakovať, že sme mohli deťom zo slabších rodín ,,priniesť Vianoce“ a aspoň malou hračkou a vinšom urobiť obrovskú radosť.

Zároveň vám chceme popriať čarokrásne prežitie vianočných sviatkov. Tím TSP

Translate »