Aktuality

Krízový štáb Mesta Dobšiná: Situácia sa zhoršuje

 

Krízový štáb Mesta Dobšiná sa znovu zišiel dňa 21.12.2020 z dôvodu zhoršenej epidemiologickej situácie a prejednania opatrení prijaté Vládou SR. Tie zahŕňajú lockdown v podobe  zákazu vychádzania s výnimkami. V meste Dobšiná bude aj naďalej preto prebiehať dezinfekcia verejných priestranstiev za pomoci pracovníkov Podniku služieb Mesta Dobšiná spol. s.r.o. aj v medzisviatočnom období.

Krízový štáb Mesta Dobšiná žiada obyvateľov, aby dodržiavali protiepidemiologické opatrenia pre nárast pozitívnych prípadov na COVID-19 u obyvateľov mesta. To potvrdila aj prítomná všeobecná lekárka pre dospelých, MUDr. Mária Očkaiková, že situácia v našom meste má zhoršujúci sa charakter, čo odráža aktuálny stav v celom okrese Rožňava. Len zodpovednosťou a dodržiavaním opatrení vo forme nosenia rúšok, hygieny rúk a rešpektovaním zákazu vychádzania, tiež nezdružovania sa v skupinách môžeme predísť ochoreniu a ďalšiemu nárastu pozitívnych prípadov. O tom ako chrániť seba a svojich blízkych a všetky komplexné informácie nájdete na stránke: Koronavírus a Slovensko (gov.sk)

V našom meste je možné využiť aj stále antigénové testovanie v každý pracovný deň aj počas sviatočného obdobia. Na odberovom mieste v bývalej budove elektrární na Hnileckej ulici č. 917 poskytuje Ochrana zdravia s.r.o. Tornaľa bezplatné služby: výter z nosohltana na dôkaz antigénu Covid-19 a vystavenie certifikátu s výsledkom testovania. Priestory na testovanie poskytlo Mesto Dobšiná, pričom predpoklad dostupnosti denného testovania  v našom meste je dlhodobý.

Na základe vyhlášky ÚVZ SR č. 45 uverejnenej vo vestníku Vlády SR dňa 17.12.2020, vydal primátor Mesta Dobšiná príkaz z dôvodu mimoriadnej situácie, v zmysle ktorého je dňom 22.12.2020 umožnený vstup do priestorov Mestského úradu v Dobšinej len osobám vybavujúcim pohreb pre zosnulého, alebo uzavretie manželstva a ktoré sa vopred ohlásia na telefónnom čísle 058/7941320. Toto opatrenie platí do odvolania.

Prejedané bolo aj školstvo, kde za základu školu riaditeľ, Mgr. Jaroslav Hutník uviedol, že prezenčná forma výučby prebieha u žiakov na prvom stupni a z metodického usmernenia je možnosť návratu detí do druhého stupňa výučby možný od 11.01.2021. Z dôvodu mimoriadne krátkeho času, ktorý mala ZŠ Eugena Ruffinyho v Dobšinej k dispozícii na realizáciu prieskumu sa podarilo zistiť záujem u 82 (31,54 %) rodičov žiakov 2. stupňa z celkového počtu žiakov 270. Z nich 73 (89,02 %) má záujem o prezenčnú formu vzdelávania a zároveň súhlasia s pretestovaním na ochorenie COVID-19 a  9 (10,98 %) zákonných zástupcov má záujem o pokračovanie vzdelávania dištančnou formou.

Z vyššie uvedeného dôvodu však škola odporúča zabezpečiť väčší počet antigénových testov na pretestovanie žiakov, jedného z ich zákonných zástupcov a všetkých zamestnancov. V prípade 100% záujmu je potrebné zabezpečiť antigénové testy pre 605 osôb. Odporúčaný termín realizácie testovania je 07. – 09.01.2021. Rovnaká situácia a podmienky do prezenčnej formy vyučovania na druhom stupni vyučovania platia aj na Základnej umeleckej škole v Dobšinej. Materská škola v Dobšinej prerušila podľa metodických pokynov vyučovanie od 21.12.2020 do 08.01.2021. Ďalšie zasadnutie krízového štábu Mesta Dobšiná bude zvolané podľa aktuálnych potrieb.

Text & foto: JK

Translate »