Kultúra

Vyhodnotenie výtvarnej súťaže Moje Vianoce

 

V utorok 15. decembra 2020 sme v Komunitnom centre Dobšiná vyhodnotili výtvarnú súťaž „Moje Vianoce“. Do súťaže sa zapojili deti vo veku od 6 do 12 rokov, ktoré rôznymi výtvarnými technikami stvárnili svoju predstavu Vianoc . Dielka nám prostredníctvom rodičov, pedagógov osobne i poštou doručilo tridsať detí.  V priestoroch komunitného centra sme vystavili vianočné a zimné obrázky, ktoré vytvorili deti zo Spojenej školy, Nová 803 v Dobšinej, deti z Centra pre deti a rodinu v Dobšinej, žiačka z Vyšnej Slanej, deti zo Základnej školy v Dolných Kočkovciach a deti, ktoré navštevujú komunitné centrum.  Deti vo svojich obrázkoch stvárnili vianočné stromčeky s darčekmi, zimné krajinky, sánkovačku, Mikulášov s darčekmi, snehuliakov i Troch kráľov s kométou.

Všetky dielka boli pekné a vyžarovali úprimnú radosť detí z nadchádzajúceho vianočného obdobia a bolo naozaj náročné vybrať tie najkrajšie. Nakoniec sa nám hlasovaním za pomoci užívateľov, návštevníkov komunitného centra i pani učiteľky Mgr. Evy Baštákovej zo Spojenej školy, Nová 803 v Dobšinej podarilo vybrať tri najkrajšie, ktoré sme ocenili diplomami a vianočnými balíčkami. Všetky deti, ktoré sa do súťaže zapojili boli odmenené sladkosťami a deťom zo Základnej školy v Dolných Kočkovciach sme poštou zaslali potreby pre malých výtvarníkov.

Sme veľmi radi, že sa do našej súťaže „Moje Vianoce“ zapojilo toľko detí, ktoré sú veľmi šikovné a prostredníctvom kresby, alebo maľby vedia vyjadriť svoje predstavy a pocity.

S prianím pokojných vianočných sviatkov Tím Komunitného centra Dobšiná

Translate »