Kultúra

Vzdelávacie aktivity počas prerušeného vyučovania

 

Naše životy ovládol vírus – KORONA. Čo bolo bežné pre našich žiakov i nás učiteľov v období pred koronou sa náhle zmenilo. Vzdelávanie sa zo školských lavíc zo dňa na deň presunulo do on-line priestoru a vyučujúci s vyučovanými boli v spojení iba dištančne.

V období prerušeného vyučovania šéfredaktorka vydavateľstva Class – Ing. Lenka Šingovská svojimi aktivitami šírila pozitívne hodnoty a oslovila čitateľskú obec. Jej nepretržitým cieľom je poukázať na to, že hodnoty, ktoré nás obklopujú, nevznikli samé od seba. Vytvorili ich naši predkovia. Poslaním je uchovať ich pre nasledovníkov, aby obohacovali aj ich život. Počas koronakrízy pripravila vzdelávaciu aktivitu s názvom Tajomstvá slovenských hradov, do ktorej sa s vervou zapojili aj žiaci zo Základnej školy Eugena Ruffínyho v Dobšinej. Vypočuli si krátke povesti, vypracovali pracovné hárky a pripojili k nim svoje výtvarné dielka. Vstúpili tak do čarovného sveta príbehov odohrávajúcich sa v minulosti a rozvíjali svoje kompetencie a zručnosti, kým trávili čas doma. Aktivita bola pre nás i žiakov obohacujúca. Vybrané výtvarné práce našej žiačky IV.A triedy Kataríny Krivanskej budú uverejnené v časopise Class SLOVAKIA.

Aktívne žiačky – K. Krivanská, J. Liptáková, N. Lefflerová, T. Šoltésová a J. Novotná sa zapojili do ďalšieho mimoškolského projektu pod názvom Príroda nepozná hranice, na ktorom L. Šingovská participuje. Žiaci nakreslili alebo inak výtvarne tvorili na tému Ochrana vodných a močiarnych spoločenstiev na území Medzibodrožia. Autorka nám pri našom stretnutí bližšie povedala o projekte: „Výstupom spoločného bádania s deťmi a odborníkmi bude slovensko-maďarská kniha dokumentujúca zážitok na rieke Bodrog, ktorá ignorujúc štátne hranice svojou životodarnou silou vytvára vhodné životné prostredie pre chránené a ochranu vyžadujúce biotopy i ľudí.“

Verím, že aj práce našich žiakov pomôžu upriamiť pozornosť verejnosti na život v oblasti rieky Bodrog a dôležitosť ochrany prírodného bohatstva bez ohľadu na štátne hranice. Je pre mňa veľkou cťou poznať a spolupracovať s Ing. Lenkou Šingovskou. Svojou tvorbou ukazuje čitateľom cestu k uvedomelejšiemu životu.

Mgr. Marína Krivanská, Základná škola Eugena Ruffinyho, Dobšiná

Translate »