Aktuality

Výstavba novej materskej školy v Dobšinej prináša zlepšenie

 

Mesto Dobšiná zareagovalo na výzvu na predkladanie projektov kde predložilo žiadosť o nenávratný finančný príspevok. Cieľom spracovaného zámeru bolo vybudovanie novej materskej školy na ulici P.J. Šafárika v Dobšinej, kde bol predpoklad zvýšenia technickej vybavenosti pre marginalizované rómske komunity (MRK) v meste Dobšiná a to prostredníctvom zlepšenia prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu a starostlivosti v rannom detstve. Projekt bol realizovaný vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Termín realizácie projektu prebiehal od októbra 2016 až júla 2019. Prioritou bolo zabezpečenie rovnakého vzdelávania pre všetkých obyvateľov a zabezpečenie technickej vybavenosti mesta s prítomnosťou MRK.

Predložený zámer riešil výstavbu budovy materskej školy v meste Dobšiná, pričom objekt bol navrhnutý ako dvojpodlažná budova bez podpivničenia so sedlovou strechou s bezbarierovým vstupom. Nová materská škola je naprojektovaná na 5 tried po 16 detí, čím je možné umiestniť do tohto predškolského zariadenia až 80 detí. Celková úžitková plocha budovy predstavuje podľa dokumentácie 749,7m2. Realizáciou projektu Mesto Dobšiná splnilo aj požiadavky na energetickú hospodárnosť budovy, čo nie je vôbec zanedbateľné vo vzťahu k budúcim nákladom.

Vedenie mesta Dobšiná zhodnotilo, že výstavba novej materskej školy znamená pre mesto Dobšiná vytvorenie základných technických predpokladov a vybavenia v oblasti vzdelávania a starostlivosti v rannom veku ako aj predpoklad pre kvalitný život obyvateľov. Týmito krokmi to bude mať vplyv aj na zvýšenie životnej úrovne obyvateľov mesta a taktiež aj ekonomický rast. V júli tohto roku, vydaním právoplatného kolaudačného rozhodnutia, bol ukončený projekt s názvom „Výstavba materskej školy v meste Dobšiná“, ktorý podľa mnohých priniesol citeľné zlepšenie. „Bolo veľmi dobrým krokom, že sme do tohto projektu išli. Materská škola je prvým predpokladom, aby deti získavali postupne prvé základné návyky pri vzdelávacom procese. Som rád, že o chvíľu príde do platnosti zákon o povinnej predškolskej dochádzke. Sme teda krok v pred a aj kapacitne pripravení na jeho realizáciu v praxi,“ priblížil primátor mesta Dobšiná, Ján Slovák. Celkové oprávnené náklady na projekt boli 500 636,73 eur s poskytnutou výškou nenávratného finančného príspevku 475 604,89 eur.

Riaditeľkou Materskej školy na ulici P. J. Šafárika v Dobšinej je Janka Kúnová, ktorá učí deti, prevažne zo znevýhodneného prostredia už 36 rokov. Ako nám pani riaditeľka povedala,“stará budova škôlky, ktorá sa nachádza povedľa novej budovy bola postavená v roku 1974 a navštevovalo ju okolo 40 detí v dvoch triedach. Nutne sme potrebovali zvýšiť kapacitu, keďže sme podľa odhadov a záujmu potrebovali dvojnásobný počet miest pre škôlkarov. Novú škôlku máme kapacitne razom plne obsadenú a sme spokojní, že aj rómske deti majú novú budovu.“

Ako vyplynulo zo slov pani riaditeľky, škôlku v súčasnosti navštevujú výlučne rómske deti a to najmä z lokality Dedičná, či blízkych ulíc v meste susediacich so škôlkou. „Deti z mesta chodia do materskej školy na ulici SNP, pre deti z okrajových častí by to bolo priďaleko a to najmä v zimných mesiacoch a aj preto má táto škôlka význam. Deti často prichádzajú z komunít nepripravené a často nerozpoznajú ani hygienické pomôcky. Je obrovský rozdiel medzi deťmi, ktoré navštevujú predškolské zariadenie a deťmi, ktoré ho nenavštevujú. Tie rozdiely vidieť najmä neskôr v základných školách. Je veľmi potrebné, aby dieťa navštevovalo škôlku už od troch rokov, aby sa naučilo základným návykom.“

Pani riaditeľke často pomáhajú aj kolegyne, ktoré sa vedia dorozumieť s dieťaťom v jeho rodnej reči. „V súčasnosti máme 6 pedagogických zamestnancov a jedného asistenta. Máme tu pani učiteľku, ktorá je rómskeho pôvodu a klobúk dolu pred jej prácou a prístupom k deťom. Ona a asistentka učiteľa sú neskutočnou pomocou a prínosom pre naše zariadenie a myslím si, že v každej jednej škôlke, kde sú rómske deti by to tak po splnení všetkých požiadaviek malo byť. Ak niečo človek robí musí to robiť so srdcom a vnímať to ako poslanie,“ dodáva v závere Janka Kúnová, ktorá si rovnako ako jej kolegyne nevie výstavbu novej budovy vynachváliť.

Text & foto: Juraj Karika

Translate »