Kultúra

Dobšinčania navštívili partnerské mesto Rudabánya

 

V slávnostnej atmosfére sa na pozvanie Nemeckej národnostnej menšiny mesta Rudabánya a samosprávy mesta dňa 31.08.2019 zišli členovia Miestnej organizácie Nemeckej menšiny z Dobšinej, Baníckeho spolku Bruderschaft a speváckeho spolku Jednoty dôchodcov v Dobšinej, ktorí sa zúčastnili 11.ročníka dňa mesta Rudabánya.

V kultúrnom dome s príhovormi pozvaných hostí a predsedu Nemeckej menšiny v Dobšinej, pána Tibora Harmathu sa začal pestrý kultúrny program, kde vystúpil aj spevokol Jednoty dôchodcov z Dobšinej s piesňami s baníckou tematikou. Po programe v príjemnej atmosfére s množstvom spomienok a zážitkov sa delegácie odobrali k uskutočneniu pietneho aktu kladenia vencov pri miestnom baníckom pamätníku.

Dobšinčania si v Rudabányi, prezývanej aj malá Dobšiná vzhľadom na v minulosti vysoké osídlenie našich obyvateľov v tomto meste, ktorí sa tam vysťahovali najmä počas hospodárskej krízy na začiatku 20. storočia pozreli aj miestne banícke múzeum, ktoré vzdáva hold ťažkej baníckej práci. Následne sa všetci zišli na miestnom ihrisku, kde bolo pripravené pohostenie, stánky a atrakcie. Predstavitelia nášho partnerského mesta, ako aj delegácie zúčastnené na tomto dni ocenili našu účasť a dobré priateľské vzťahy, ktoré aj formou týchto stretnutí naďalej budujeme.

Text & foto: Juraj Karika

Translate »