Kultúra

Výstava Odkaz štúrovskej generácie na ZŠ v Dobšinej

 

Žiaci Základnej školy Eugena Ruffinyho v Dobšinej sa zúčastnili výstavy „ Odkaz štúrovskej generácie“  v priestoroch spoločenskej miestnosti základnej školy. Zoznámili sa so štúrovskou generáciou, ktorí významne prispeli k formovaniu národného povedomia a kultúry v 19.storočí. Žiaci mali možnosť prečítať si zaujímavosti a informácie o živote a dielach predstaviteľov štúrovskej generácie, ktoré boli predstavené formou pútavých plagátov. Zoznámili sa tiež s myšlienkami, literárnou tvorbou a ich odhodlaním bojovať za slovenský jazyk a kultúru.

Odkaz štúrovcov je stále aktuálny. Oni boli aj zakladateľmi Matice slovenskej. O tom, že Matica slovenská venuje veľkú pozornosť našim dejinám nám prišla porozprávať riaditeľka Domu Matice slovenskej v Rožňave Ing. Zlatica Halková. Pracovníčka Domu Matice slovenskej v Rožňave Tatiana Tomková predstavila významné osobnosti. Sú medzi nimi dejatelia, politici, básnici a spisovatelia ako Janko Kráľ, Ján Francisci, Štefan Marko Daxner, Ján Kalinčiak, Ľudovít Štúr. Výstava a beseda boli skvelá príležitosť, aby sa žiaci dozvedeli o odvahe štúrovskej generácie, ktorá ovplyvnila vývoj nášho národa.

Mgr. Marína Krivanská, Mgr. Andrea Brondošová

Translate »