Aktuality

Mesto nadobudlo Ruffínyiho vilu, začalo s jej zveľaďovaním

 

O snahe zamestnancov samosprávy v Dobšinej pre skrášlenie okolia sme vás informovali už minule, kde sa zamerali na verejné priestranstvá. Presne o dva týždne 28. septembra 2023 v nestránkový deň pracovníci mestského úradu znovu zorganizovali brigádu v areáli vily Eugena Ruffínyiho. Jeho meno dodnes vyvoláva v každom obyvateľovi Dobšinej pocit hrdosti na svoje rodné mesto, ktoré tento azda najväčší Dobšinčan preslávil. Stalo sa tak 15. júna 1870, kedy objavil svetoznámu Dobšinskú ľadovú jaskyňu spolu s Gustávom Langom, Andrejom Mégom a Ferdinandom Fehérom. Všetko za pomoci baníkov Jozefa Packu, Jána a Jakuba Gállovcov a ich predákom Jánom Liptákom.

Pamätná vila Eugena Ruffínyiho, bola desaťročia v súkromnom vlastníctve a jej stav sa za tie roky premenil skoro na dezolátny. Minulý vlastník podľa jeho slov podával viacero projektov, no výsledkom bolo žiaľ desaťročia sa vlečúce chátranie stavby obrovského významu, ktorej projektantom bol pravdepodobne K. Benko. Ten bol aj projektantom dobšinskej radnice a veľkej prestavby evanjelického kostola. Až v tomto roku sa Mestu Dobšiná podarilo dohodnúť s vlastníkom nehnuteľnosti a samospráva ju nadobudla do vlastníctva 01. júna 2023. V tejto veci sme oslovili primátora mesta Dobšiná Jána Slováka.

„Neskrývam radosť z toho, že pamiatka takého významu, ako Ruffínyiho vila je v rukách nášho mesta. Dovtedy pre zákon o obecnom zriadení nebolo možné do nej nijako investovať, zveľaďovať ju, či dokonca čo i len vstúpiť bez povolenia vlastníka do jej areálu. Už v predchádzajúcom volebnom období som mal snahu získať tuto vilu, no vtedy poslanci zamietli prijať tento dar. Som veľmi rad, že terajší poslanci dali tomu zelenú a dokonca aj ponúkli pomoc vo forme brigád na zachránenie tejto jedinečnej pamiatky, za čo im patri poďakovanie. Pevne verím, že sa nám podarí čo najskôr aspoň zabezpečiť túto stavbu proti ďalšiemu znehodnocovaniu.

Po nadobudnutí vlastníctva sme si ako prvé vytýčili vypratanie areálu vily, čo si za svoje zobrali zamestnanci mestského úradu v spolupráci s pracovníkmi Technických služieb mesta Dobšiná, ktorí odvážali vypílené náletové dreviny a vykosenú trávu s burinou. Nápomocní boli aj pracovníci aktivačných prác,“ uviedol primátor Ján Slovák a dodal, že všetkým zúčastneným patrí vďaka.

Čo ale so samotnou Ruffínyiho vilou bude v budúcnosti? „Budeme sa snažiť v spolupráci s inštitúciami o prinavrátenie pôvodnej podoby stavby. Pokúsime sa využiť výzvy z rôznych dotačných programov, no samozrejme tak, ako aj teraz s vyprataním okolia, radi priložíme aj kus svojej práce k dielu, aby sa táto pre nás významná pamiatka zachovala a tým sa aj priamo v našom meste zachoval odkaz Eugena Ruffínyiho pre ďalšie generácie. Pred nami je však veľmi namáhavá cesta, bude to beh na dlhé trate. Sme si vedomí toho, že to, čo desaťročia chátralo sa nebude dať zveľadiť ihneď a ľahko. Verím však tomu, že využijeme všetko dostupné prostriedky k tomu, aby sme túto krásnu vilu po objaviteľovi Dobšinskej ľadovej jaskyne dali do poriadku. Prezradím aj, že sa mi dokonca podarilo získať veľkú časť pôvodného historického nábytku z tejto vily, ktorý by po rekonštrukcii opäť zaujal svoje miesto doma – vo vile,“ uzavrel Ján Slovák s vierou, že Ruffínyiho vile s prechodom vlastníctva na dobšinskú samosprávu nadídu lepšie časy.

Text & foto: Juraj Karika

Translate »