Kultúra

Na základnej škole vznikla knihobúdka Ruffinka

 

Čarovný rozprávkový domček, ktorý sme naplnili knihami, nájdete pri vstupe do Základnej školy Eugena Ruffinyho v Dobšinej .Knihobúdka plní  funkciu malej knižnice, z ktorej si žiak knihu vezme a po čase ju buď vráti alebo prinesie svoje knihy na výmenu. Prečítané knižky majú šancu potešiť nových čitateľov.

Milý drevený domček vyrobil a osadil pán učiteľ Boris Nezbeda. Za prítomnosti riaditeľky Domu Matice slovenskej Ing. Zlatice Halkovej a pracovníčky Tatiany Tomkovej a malých čitateľov zážitková knihobúdka Ruffinka  bola symbolicky uvedená do života . Pani zástupkyňa Ing. Janka Liptáková povedala : „  Želám si, aby malí i veľkí  žiaci veľa čítali, pretože v knihách je múdrosť i relax.“ Žiaci sa počas podujatia oboznámili s pravidlami používania knihobúdok.

Prostredníctvom knihobúdky, chceme povzbudiť žiakov k spontánnym úsmevom, rozhovorom, k čítaniu. Veríme, že naša knihobúdka Ruffinka podporí u žiakov záujem o čítanie kníh a pomôže zlepšiť čitateľskú gramotnosť.

Mgr. Marína Krivanská, Mgr. Soňa Plutová

Translate »