Aktuality

Vymenili časti oplotenia na futbalovom ihrisku v Dobšinej

 

V auguste 2019 nám bola schválená dotácia z rozpočtovej kapitoly Úradu vlády SR, program: Podpora rozvoja športu na rok 2019 vo výške 10 000 € na projekt s názvom: „Výmena časti oplotenia na futbalovom ihrisku v meste Dobšiná“. Spolufinancovanie predstavovalo 3 931,76 €. Zámerom schváleného projektu bola výmena časti oplotenia, ako aj existujúcich vstupných bránok. Plánované stavebné úpravy boli zamerané na odstránenie hlavných nedostatkov technického a bezpečnostného charakteru. Jednalo sa o výmenu časti oplotenia z trapézového plechu z východnej strany ihriska za nové pletivo z oceľových poplastovaných dielcov o celkovej dĺžke cca 150 m.

Výška oplotenia areálu je 2 m. Súčasťou oplotenia boli dve nové vstupné brány pre vstup vozidiel a návštevníkov do areálu ihriska, aby sa areál ihriska mohol uzamykať. Realizácia projektu prebiehala v mesiacoch november – december 2019. Samotné stavebné práce pozostávali z demontáže pôvodného oplotenia z trapézového plechu vrátane stĺpov, vzpier, ukotveného na oceľové stĺpiky kotvené do betónových pätiek a demontáže existujúcich vstupných bránok vrátane výkopových a rezacích prác a odvozu demontovaného materiálu. Súčasne s demontážou pôvodného oplotenia prebiehali zemné práce spojené s výkopmi základov pre osadenie stĺpikov, betonáž a samotné osadenie nosných stĺpikov. Záverečné práce pozostávali z montáže a uchytenia pletiva z oceľových poplastovaných dielcov a osadenia dvoch dvojkrídlových bránok.  Zrekonštruované ihrisko bude prínosom pre aktívny pohyb a športovanie detí, mládeže a ostatných obyvateľov mesta.

Bc. Darina Chovancová

Translate »