Aktuality

Vyjadrenie primátora mesta Dobšiná k finančnej situácii

 

Vážení občania, Dobšinčania. Vzhľadom na zlú finančnú situáciu mesta vám predkladám ako primátor mesta nasledovné vyjadrenie. Určite ste postrehli prostredníctvom médií, že táto zlá situácia je v samosprávach všeobecne. Väčšina samospráv má obrovské finančné problémy. Túto situáciu som nespôsobil ja a ani mestský úrad, ako sa to snažia niektorí propagovať. Dôvodom je enormný nárast cien energií, a veľký výpadok podielových daní, ktoré majú na bežný chod mesta najväčší vplyv. Skoro každodenné zvyšovanie cien absolútne všetkého hrá svoju nie malú úlohu. V našom prípade aj prijatím uznesení mestského zastupiteľstva o znížení nájomného spoločnosti Mestské lesy Dobšiná a zastavením predaja nevyužitej nehnuteľnosti na Troch ružiach.

Táto skutočnosť zásadným spôsobom ovplyvnila mestský rozpočet v príjmovej časti. Rešpektujem rozhodnutie poslancov, no je logické, že tieto financie nám chýbajú. Do dnešného dňa som sa nedopracoval k žiadnemu reálnemu návrhu, ani od komisií, ani od poslancov,  kde vo výdavkovej časti tieto chýbajúce financie škrtať, alebo odkiaľ ich vziať. Napriek tomu, že ten kto škrtá príjmovú časť, mal by mať povinnosť škrtať aj tú časť výdavkovú.  Je potrebné si uvedomiť, že mesto nie je len mestský úrad, ktorý poniektorým “leží v žalúdku“, ale aj materské škôlky, kultúrny dom, mestská polícia, komunitné centrum. Samozrejme okrem iného musí mesto dofinancovať aj umeleckú školu, základnú školu, centrum voľného času detí a mládeže. Túto situáciu som prerokoval s niekoľkými kolegami, ako aj s právnikmi, a po vzore iných samospráv som predložil návrh prijať úver. Tým by sme dočasnú zlú situáciu dofinancovali. Mestské zastupiteľstvo takúto možnosť neschválilo.

Ďalšou možnosťou dofinancovania rozpočtu navrhnutou ekonomickým úsekom mesta je prostredníctvom našej spoločnosti Mestské lesy Dobšiná, v ktorej financie máme. Samozrejme sú určené na iné použitie, no v danom prípade je ich použitie možné. Ani s týmto riešením sa väčšina poslancov nestotožňuje. Vyjadrenia tipu “mali ste šetriť“ síce dostávam a som presvedčený, že šetríme ako sa v rámci možností dá. Deficit nie je riešiteľný nejakými “kozmetickými“ úpravami. Riešením nie je ani prepustiť polovicu zamestnancov mestského úradu, ktorí tu podľa rôznych vyjadrení sedia nečinne a neodborne. Stojím za prácou odborných zamestnancov, z ktorých 80% majú vysokoškolské vzdelanie a ich stav je už dosť okresaný kumulovaním funkcií.

Ich platové podmienky sú na celoslovenskom priemere. Som si vedomý, že veľa by sa dalo ušetriť na kúrení kompletnou výmenou kotlov za modernejšie vo všetkých budovách, ktoré sú vlastníctvom mesta, no nato sú potrebné ďalšie financie, ktoré nemáme. Samozrejme aj na to sa hľadá riešenie prostredníctvom projektov a dotácií. Permanentne hľadáme možnosti ako a kde ušetriť a využiť všetky možnosti, ktoré sú reálne. Som otvorený všetkým rozumným návrhom či už od poslancov, komisií či širokej odbornej verejnosti. Väčšina samospráv je nútená dvíhať dane a poplatky v mestách a obciach a takto aspoň z časti zabezpečovať potrebné služby pre obyvateľov. Toto opatrenie je síce nepopulárne no nevyhnutné. Ani s týmto sa väčšina poslancov nestotožňuje, čo z druhej strany chápem, keďže nikto nechce byť v očiach obyvateľov za zlého. Hroziaca korekcia/pokuta vo výške cca 2,5 milióna eur za kanalizáciu na tejto zložitej situácii nepridáva.

Zatiaľ sa mi počas môjho pôsobenia vo funkcii primátora mesta darilo túto hrozbu finančne znížiť a eliminovať. Súčasná situácia je taká, že bolo začaté správne konanie v tejto veci a mesto prostredníctvom právneho zástupcu podalo voči tomu rozklad/odvolanie. Pevne verím, že rozhodnutie bude pre naše mesto úspešné a nebudeme sa musieť ďalej súdiť v tejto veci. Tu si dovolím maximálne zdôrazniť, že daná korekcia/pokuta pochádza z údajného pochybenia pri verejnom obstarávaní v roku 2011. Spájať moju osobu s touto vecou je myslím pre každého rozumne zmýšľajúceho človeka nezmyselné a nereálne! Keďže v tom období pôsobil a podpisoval všetky dokumenty ako primátor mesta niekto iný. V prípade, že sa nám nepodarí tento problém znovu eliminovať hrozí nášmu mestu “strašiak“ zvaný nútená správa.

Čo by to znamenalo ? Jednoducho bude mesto fungovať v režime len toho najnutnejšieho. V podstate je to podobné, ako rozpočtové provizórium, ktoré funguje v čase kým nie je schválený mestský rozpočet. To znamená žiadne čerpanie dotácií, žiadne projekty … skrátka len nutný chod. Mesto má zo zákona povinnosť predložiť len rozpočet vyrovnaný, čo v danej situácii nie je možné. Pokiaľ sa situácia nezmení nepredložím rozpočet mesta na rok 2024, nakoľko je nereálne ho zostaviť. Z veľkej časti to záleží na rozhodnutí možného dofinancovania rozpočtu rozhodnutím mestských poslancov, ako aj na rozhodnutí novej vlády, ktorá už avizovala zvýšenie financovania samospráv. Som presvedčený, že sa nám podarí preklenúť túto neľahkú dobu a budeme pokračovať v projektoch a vo všetkom ostatnom, čo je pre toto mesto potrebné a prospešné.

Na záver mi dovoľte reagovať na dotazy mnohých z vás prečo nereagujem na rôzne invektívy, osočovania a obviňovania šíriace sa na sociálnych sieťach. Moja odpoveď je jednoduchá, neznížim sa na úroveň tejto skupiny a nebudem na to reagovať. Ak bude potrebné, budem reagovať právne a zákonným spôsobom. Ak má niekto záujem o takúto “zábavu“, tak nech sa páči! Máme tu dosť takých, ktorí takémuto konaniu holdujú, hľadajú vo všetkom len chyby a pôsobí im radosť všetko negovať, kritizovať, zosmiešňovať …no chyby nerobí len ten, kto nerobí nič. A tak ako sa hovorí ,,ten kto chce biť palicu si nájde.“ Potrebné sú len reálne riešenia, za ktoré je potrebné prijať aj zodpovednosť. Škoda, že si niektorí neuvedomujú, že šírením zla len vytvárajú zlo ďalšie. Nezmyselne delia spoločnosť a dezinformáciami, či polopravdami rozfúkavajú vášne. Môj názor je jednoznačný, kým nebudeme ťahať za jeden povraz nič nedosiahneme.

Ján Slovák, primátor mesta Dobšiná

Translate »