Kultúra

Rómska pieseň 2023 v Dobšinej

 

K tradičným podujatiam, ktoré centrum voľného času v novembri organizuje je aj súťaž v speve rómskych piesní „Rómsky talent“. Nakoľko je súťaž zameraná výlučne na spev, premenovali sme pôvodný názov Rómsky talent na Rómska pieseň. Podujatie sa konalo 22. novembra 2023 v priestoroch Komunitného centra v Dobšinej. Tohtoročného, už 10. ročníka, sa zúčastnili žiaci zo Základnej školy z Dobšinej, Základnej umeleckej školy z Dobšinej, Spojenej školy Nová ulica z Dobšinej, deti z Centra pre deti a rodiny ulica Nová a ako hostia sa do podujatia zapojili aj žiaci zo ZŠ s MŠ Nižná Slaná, ZŠ s MŠ Štefana Náhalku Liptovská Teplička, ŠZŠ pri Reedukačnom centre Mlynky – Biele Vody.

Úlohou súťažiacich bolo zaspievať ľubovoľnú rómsku pieseň. Súťaž prebiehala v troch kategóriách, v rámci ktorých súťažilo celkovo 36 žiakov. Ich výkony hodnotila porota v zložení: p. K. Kún DIS. Art., p. K. Barnáková a p. M. Garanová Krišťáková. Ani tento rok to porota nemala ľahké, nakoniec sa zhodli na nasledujúcom umiestnení:

I. kategória (6 – 12 roční): 1. miesto: Leon Gono ZŠ Dobšiná, 2. miesto: Bronislava Ferencová ZŠ s MŠ Štefana Náhalku Liptovská Teplička, 3. miesto: Július Rusnák ZŠ Dobšiná. II. kategória (13 – 18 roční): 1. miesto: Aneta Gonová ZUŠ Dobšiná, 2. miesto: Sandra Čonková ZŠ s MŠ Štefana Náhalku Liptovská Teplička, 3. miesto: Alexandra Ferencová ZŠ s MŠ Štefana Náhalku Liptovská Teplička. III. kategória duetá, hudobné skupiny: 1. miesto: Sandra Čonková a Alexandra Ferencová ZŠ s MŠ Štefana Náhalku Liptovská Teplička, 2. miesto: Devleskere Luluďa  ZŠ s MŠ Štefana Náhalku Liptovská Teplička.

Všetkým víťazom blahoželáme a ďakujeme za účasť. Ďakujeme tiež aj všetkým pedagógom, ktorí súťažiacich nielen pripravovali, ale aj doprevádzali na hudobných nástrojoch. Naše poďakovanie patrí aj členom poroty a taktiež ústretovým pracovníčkam komunitného centra, ktoré nám na toto podujatie poskytli priestory.

Mgr. S. Tešlárová

Translate »