Krimi

Výber prípadov Mestskej polície

 

Pri plnení úloh súvisiacich s činnosťou Mestskej polície majú jej členovia postavenie verejného činiteľa. Aj počas týchto mesiacov jej príslušníci dbajú na verejný poriadok v meste Dobšiná, čo dokazuje aj posledná správa z ich činnosti, za mesiace máj a jún. Presvedčte sa sami, kde všade museli Mestskí policajti zasahovať, pričom sa jedná iba o výber z množstva prípadov, ktoré musia niekedy riešiť denne, často pre nedisciplinovanosť obyvateľov. Svoje zlé zohráva aj alkohol, či krádeže. Pozrite sa na prípady Mestskej polície za júl a august. 

2.júla – Hliadka MsP zistila na Záhradnej ul. Zvoz haluzoviny na vozíku z lesného porastu bez príslušného povolenia. Za porušenie VZN mesta bola priestupcovi uložená pokuta v blokovom konaní.

4.júla –  Došlo na ul. SNP k škodovej udalosti, kde vodič osobného motorového vozidla nacúval do odstaveného skútra, ktorý spadol a došlo k jeho poškodeniu. Účastníci škodovej udalosti boli upovedomení o riešení veci prostredníctvom príslušnej poisťovne.

4.júla –  Oznámil občan mesta, že nad Zimnou ul. počuť zvuk motorovej píly pri spilovaní stromov, kde však nie je ťažba dreva. Na miesto sa dostavila hliadka MsP spoločne s hliadkou OO PZ a pracovníkom MsL. V lesnom poraste bol zadržaný občan zo Zimnej ul., ktorý vykonával nepovolenú ťažbu hrabov, ktoré spílil. Vec bola odovzdaná na OO PZ z dôvodu spáchania trestného činu.

5.júla –  Hliadka MsP pri hliadkovej činnosti našla na ul. SNP ležať na chodníku v silne opitom stave mladé dievča, ktoré sa nevedelo prebrať. Bola privolaná RZS, ktorá po prvotných zdravotných úkonoch dievča previezla do NsP v Rožňave. Oddelenie MsP obdržalo dve písomné oznámenia zo ŠZŠ vo veci zanedbávania starostlivosti o povinnú školskú dochádzku žiakov. Zákonným zástupcom žiakov, ktorí vymeškali 83 a 76 hodín bez ospravedlnenia boli uložené pokuty v blokovom konaní.

11.júla –  Oddelenie MsP obdržalo sťažnosť občana z Hnileckej ul. vo veci voľného pohybu susedových psov bez dozoru na verejnom priestranstve. Na mieste bolo vykonané šetrenie hliadkou MsP, ktorá zistila, že držiteľ choval troch psov v kuchyni, z ktorých dva neboli prihlásené v evidencii psov na MsÚ. Pre porušenie VZN mesta bola  držiteľovi psov uložená pokuta v blokovom konaní a povinnosť prihlásiť psov do evidencie.

15.júla –  Oznámila vo večerných hodinách občianka z Jarkovej ul., že v blízkosti bytovky počuť už dlhšiu dobu detský plač. Na miesto sa dostavila hliadka MsP, ktorá našla pri bytovke opitú matku s plačúcim a zanedbaným jednoročným dieťaťom v kočíku. Privolaná bola RZS, ktorá podchladené dieťa previezla do NsP v Rožňave. Vec bola oznámená príslušnému sociálnemu pracovníkovi MsÚ.

31.júla –  Hliadka MsP zistila na Novej ul. Zapáchajúci domový odpad vo dvore neobývaného rodinného domu a v jeho pivnici. Šetrením bol zistený majiteľ domu a za porušenie VZN o nakladaní s komunálnym odpadom mu bola uložená pokuta v blokovom konaní a povinnosť odpad odvoziť na skládku.

 6.augusta –  V poobedňajších hodinách podnapitá občianka mesta vykrikovala a nadávala na Námestí baníkov. Šetrením bolo zistené, že požila silné lieky, ktoré následne zapila alkoholom. Za narušovanie verejného poriadku jej bola uložená pokuta v blokovom konaní a bola rodinnými príslušníkmi odvedená domov.

8.augusta –  Oznámila občianka z Hronskej ul., že pasúce sa kozy pri potoku jej obhrýzli okrasné stromčeky pri rodinnom dome. Šetrením hliadky MsP bol zistený chovateľ zvierat, ktorému bola pre porušenie VZN mesta uložená pokuta v blokovom konaní.

9.augusta –  Hliadka MsP zistila na Námestí baníkov pred predajňou CBA státie s motorovým vozidlom na  vyhradenom parkovisku pre telesne postihnutých. Vodičovi motorového vozidla bola na mieste za dopravný priestupok uložená pokuta v blokovom konaní.

15.augusta –  Oznámila občianka z Hnileckej ul. krádež zeleniny zo záhrady. Šetrením hliadky MsP na mieste bolo zistené, že krádeže sa dopustil maloletý chlapec zo susednej ulice. Nakoľko sa jednalo o maloletého priestupcu, vec bola odložená.

16.augusta –  Oddelenie MsP prijalo oznámenie z predajne CBA na Námestí baníkov, kde došlo ku krádeži. Na miesto sa dostavila hliadka MsP, ktorá zistila, že krádeže sa dopustil občan z Gočova, ktorý odcudzil pol litra vodky. Za priestupok proti majetku mu bola uložená pokuta v blokovom konaní.

20.augusta –  Hliadka MsP pri výkone hliadkovej činnosti zistila v nočných hodinách na Zimnej ul. rušenie nočného kľudu púšťaním hlasitej udby a spevom v rodinnom dome po prebratí sociálnych dávok. Za priestupok proti verejnému poriadku bola majiteľovi domu uložená pokuta v blokovom konaní.

26.auusta –  Na Hronskej ul. hliadka pri výkone služby zistila rumunského občana, ktorý vykonával podomový predaj bez príslušných povolení. Za porušenie trhového poriadku mesta mu bola uložená pokuta v blokovom konaní.

28.augusta –  Hliadka MsP zistila na Zimnej ul. v areáli chatovej osady mladistvé dievčatá, ktoré tam rozbíjali nájdené sklenené fľaše. Za narušovanie verejného poriadku im boli uložené pokuty v blokovom konaní a z areálu boli vykázané.

 29.augusta –  V nočných hodinách oznámila občianka z Cintorínskej ul., že v chatke u suseda je hluk a nachádzajú sa tam podnapití mladí chlapci, ktorí vykrikujú. Hliadka po príchode na miesto našla v chatke na záhrade troch mladistvých chlapcov, ktorí vypili fľašu tvrdého alkoholu, čo preukázala aj dychová skúška. Skutok bol realizovaný ako priestupok proti verejnému poriadku.

Ilustračné foto: MsP Dobšiná 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Translate »