Aktuality

Voľby do NR SR v Dobšinej

 

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 204/2023 Z. z. vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil deň ich konania na sobotu 30. septembra 2023. Voľby sa konajú od 07.00 hod. do 22.00 hod. Prípravy na voľby sú v plnom prúde aj v Dobšinej, kde sa vo štvrtok 07. septembra 2023  v zasadacej miestnosti Mestského úradu, konalo prvé zasadnutie členov okrskových volebných komisií. Zúčastnení si po podpise prezenčnej listiny a zložení sľubu volili predsedov a podpredsedov jednotlivých komisií. Dovedna bolo zaregistrovaných 31 delegátov. Pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, konané dňa 30.09.2023 sú určené tieto volebné okrsky a volebné miestnosti v meste Dobšiná:

Volebný okrsok č. 1, volebná miestnosť: Kultúrny dom – herňa. Zapisovateľ: Mgr. Anna Wágnerová, Predseda komisie: Mgr. Monika Dúdorová (SNS), podpredseda komisie: Alena Nezbedová (Modrí, Most- Híd).  Ulice: Lányi Huta, Záhradná, Partizánska, Lesná, Severná, Mierová, Hronská, Slnečná, Vyše mesta, Rybárska, Turecká, Cintorínska, Nová.

Volebný okrsok č. 2, volebná miestnosť: Kultúrny dom – divadelná sála I. Zapisovateľ: Mgr. Eva Valentková, predseda komisie: Veronika Cínová (KSS), podpredseda: Juraj Karika (Republika). Ulice: Jarková, Nám. Baníkov, Kúpeľná, Železničná, Mlynská, P. J. Šafárika, Skalná, Banská, Tri ruže, bez adresy.

Volebný okrsok č. 3, volebná miestnosť: Kultúrny dom – divadelná sála II. Zapisovateľ: Viera Kochanová, predseda komisie: Dušan Fajdek (SAS), podpredseda komisie: PaedDr. Silvia Krásna (Demokrati).  Ulice: SNP, Zimná, Hnilecká, Vlčia dolina, Budovateľská, Dedičná ulica, Niže mesta.

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu. Ak bol voličovi na jeho žiadosť vydaný hlasovací preukaz, predloží spolu s občianskym preukazom hlasovací preukaz, ktorý mu okrsková volebná komisia odoberie. Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená. Viac sa dozviete na adrese: www.volbysr.sk

Sprac. & foto: J. Karika

Translate »