Aktuality

Tisícka študentov v Dobšinej znovu zasadla do školských lavíc

 

Základné a stredné školy po dvoch mesiacoch prázdnin otvorili svoje brány v pondelok 04. septembra 2023 a tým sa začal nový školský rok 2023/2024. V tomto školskom roku bude tieto školy navštevovať na celom Slovensku dovedna viac ako 720- tisíc žiakov. Do školských lavíc zasadne vyše 60-tisíc prvákov základných škôl. Všetci žiaci sa v tento deň vďaka priaznivému počasiu sústredili na nádvoriach svojich škôl, na ktorých zazneli slávnostné príhovory. V tomto duchu to prebiehalo aj v Dobšinej, kde žiakov privítali riaditelia a učiteľský zbor miestnych škôl, spolu so zástupcami mestskej samosprávy.

Najpočetnejšia Základná škola v Dobšinej svoje brány otvorila o 9-tej hodine. Po slávnostnom príhovore riaditeľa školy, Mgr. Jaroslava Hutníka a primátora mesta Dobšiná, Jána Slováka sa do svojich tried odobralo presne 659 žiakov z toho chlapcov 345 a 314 dievčat. Do lavíc v prvom ročníku tam zasadlo dovedna 122 prvákov v šiestich triedach. ZŠ v Dobšinej má v tomto školskom roku 31 tried z toho 17 na prvom stupni a 14 tried na druhom stupni.

Podobný priebeh malo otvorenie školského roka 2023/2024 aj na SOŠ techniky a služieb, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja (KSK), kde školu momentálne navštevuje 165 študentov v 7 triedach z toho sú 4 maturitné, jedna učebná a dve nižšieho odborného vzdelávania. Prvákov tam do lavíc zasadlo v tomto školskom roku 53.

Na Spojenej škole, Nová 803 Dobšiná v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK navštevuje školu 180 študentov v štyroch organizačných zložkách. V tomto školskom roku je otvorená na škole aj nová organizačná zložka s názvom Praktická škola, ktorá je prístupná pre všetkých bez vekového obmedzenia, ktorí neabsolvovali stredoškolské vzdelávanie. V Dobšinej sa do škôl pôsobiacich na jej území odobralo v novootvorenom školskom roku dovedna 1004 žiakov základných a stredných škôl.

Nezabúdajme však ani na tých najmenších, ktorí sa na povinnú školskú dochádzku iba pripravujú v dvoch materských školách na území nášho mesta. V materskej škole na Ul. SNP sa do štyroch tried odobralo 80 škôlkarov z toho 43 ich prekročilo predškolský prah prvýkrát. Na Materskej škole na Ul. P.J. Šafárika je rovnako v štyroch triedach 80 škôlkarov z toho 70 prípravkarov a 10 detí do 5 rokov. V príspevku vám prinášame aj prehľad termínov prázdnin mimo dní pracovného voľna. Všetkým študentom naša redakcia praje veľa úspechov počas celého školského roka.

Text & foto: Juraj Karika

Translate »