Aktuality

Pracovníci mestskej samosprávy a obyvatelia sa rozhodli skrášliť okoli

 

Mesto Dobšiná sa snaží aj o to, aby verejné priestranstvá na jeho území pôsobili upravene a najmä čisto. Nie vždy je to možné docieliť a to najmä vplyvom samotných obyvateľov, ktorí neraz nerešpektujú základné návyky najmä na úseku nakladania s odpadmi. Príbuznou oblasťou je verejná zeleň, ktorá je neraz ničená, či využívaná ako oddychová zóna aj napriek zákazu. Mesto Dobšiná sa o poriadok a tieto priestranstvá stará prostredníctvom príspevkovej organizácie Technické služby a využíva aj možnosť aktivačných prác. Môže sa to zdať až neuveriteľné, no Mesto Dobšiná má vo svojej správe až 27 km cestných komunikácií a 14 km chodníkov, ku ktorým prislúcha aj verejná zeleň.

Naše mesto má momentálne k dispozícií 150 pracovníkov aktivačných prác na 32 hodín a 69 pracovníkov na  64 hodín mesačne. Na prvé počutie sa to môže zdať ako dostatočne vysoký počet, no treba si uvedomiť, že reálne je teda každodenne v uliciach mesta rozdelených do denných služobných skupín maximálne 25 pracovníkov. Nie je aj preto často možné zabezpečiť okamžité a súbežné údržby verejných priestranstiev na viacerých miestach. Aj z toho dôvodu sa rozhodli pracovníci mestskej samosprávy v nestránkový deň úradu vypomôcť.

Vo štvrtok 07. septembra 2023 sa v súčinnosti s pracovníkmi Technických služieb mesta Dobšiná a aktivačnými pracovníkmi v tento deň rozhodli skrášliť miestne námestie, park, v ktorom sa nachádza aj dopravné ihrisko a sídlisko. Bolo vypílených viacero náletových drevín, odvezených niekoľko ton vykosenej trávy a burín, skrášlené námestie novou drevoštiepkou a vyzbieraných mnoho vriec odpadu. „Vzhľadom na nedostatočný denný počet aktivačných pracovníkov sme sa rozhodli vypomôcť a hodláme tak robiť v prípade potreby pravidelne. Chceli by sme motivovať a vyzvať aj našich obyvateľov, aby sa v tieto dni k nám pridali, no najmä, aby si vedeli aj mimo nich udržiavať poriadok a čistotu v tesnej blízkosti svojich obydlí,“ hovoria zúčastnení pracovníci Mestského úradu v Dobšinej.

Dodávajú tiež, že najmä v nárazových mesiacoch údržby je pre samotnú samosprávu náročné ju zabezpečovať a preto by bolo vítané, ak by v tom napomohli aj samotní obyvatelia. V nasledujúcom období nás čaká v rámci jesennej údržby príprava verejných priestranstiev a najmä cintorínov  nachádzajúcich sa na území mesta na Sviatok všetkých svätých a Pamiatku zosnulých (Dušičky). Práce na verejných priestranstvách však prebiehajú počas celého roka a ak samospráva a obyvatelia, ktorým záleží na prostredí, v ktorom žijú spoja sily, pozitívne výsledky v podobe poriadku a čistoty sa dostavia.

Prvou „lastovičkou“ bola skupina Jednoty dôchodcov Slovenska z Dobšinej, ktorí sa dňa 8.septembra ujali parku oproti garážam Mestských lesov v Dobšinej na križovatke ulíc SNP a Novej ako aj priestranstva pred bývalým Donabytom. Dňa 9.septembra si podobnú brigádu zopakovali aj obyvatelia bytových domov na Budovateľskej ulici, ktorí si zveľadili verejné priestranstvo vo vlastníctve mesta v tesnej blízkosti ich bytoviek. Samospráva Mesta Dobšiná im týmto veľmi pekne ďakuje a verí, že do podobných aktivít sa zapoja aj ďalší občania.

Text & foto: Juraj Karika

Translate »