Aktuality

Vedenie mesta Dobšiná zasadne v stredu + materiály

 

Primátor mesta Dobšiná, Ján Slovák (nezávislý) zvolal v zmysle zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnení v poradí 3. zasadanie Mestského zastupiteľstva, ktoré sa bude konať v stredu 25. februára o 15:30 hod. v obradnej miestnosti Mestského úradu č. dverí 13 v Dobšinej. Zasadania sú zo zákona verejné a môže sa ich zúčastniť každý občan. Kompletné materiály na Mestské zastupiteľstvo si môžete stiahnuť v linku pod príspevkom.

Dokumenty na stiahnutie: Materiály na 3. Mestské zastupiteľstvo mesta Dobšiná

 1. Prezentácia OOCR Slovenský raj a zmena zástupcu mesta v Riadiacom výbore pre projekt „Slovenský raj – Klaster cestovného ruchu NP Slovenský raj a TIC Dobšinská ľadová jaskyňa“ a na zasadnutiach predstavenstva OOCR Slovenský raj
 1. Kontrola plnenia uznesení
 2. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2014
 3. Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií za rok 2014
 4. Rozpočet mesta Dobšiná na rok 2015
 5. Správa o vyúčtovaných dotáciách za rok 2014
 6. Žiadosti o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta v roku 2015
 7. Majetok mesta
 8. Odvolanie a menovanie konateľa obchodnej spoločnosti Podnik služieb mesta Dobšiná, s. r. o.
 1. Zmena Štatútu a Organizačného poriadku Dobšinských novín
 2. Dobšiná – kanalizácia a ČOV – prevádzkovanie ČOV a kanalizácie po realizáciiprojektu
 1. Zmeny a doplnky č. 5 k územnoplánovacej dokumentácií mesta Dobšiná
 2. Rôzne

– Informatívna správa o príprave Turíčnych sviatkov a IV. Svetového stretnutia Dobšinčanov

– Príprava návrhov na udelenie Ceny mesta, Verejného uznania a Čestného občana

– Návrh člena komisie ŽP na zlepšenie životného prostredia a zvýšenie bezpečnosti v meste Dobšiná

– Informácia o podnete poslanca MsZ na obnovenie státia motorových vozidiel na ulici SNP

– Návrh na nákup elektronických zariadení pre poslancov MsZ

 1. Diskusia a interpelácie poslancov
 2. Návrh na uznesenie
 3. Záver

Ilustračné foto: Redakcia MD

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Translate »