Aktuality

Uzávierky, obchádzky a parkovanie počas Dobšinského kopca 2019

 

V dobe konania pretekov na Dobšinskom kopci bude uzávierka štátnej cesty I/67 medzi Dobšinou a Dobšinským kopcom je úradne schválená po obidva dni t. j. 20. a 21.07.2019 v čase od 7:00 hod. do 20:00 hod.

UZÁVIERKY – Snahou usporiadateľa bude v prípade priaznivého vývoja podujatia uvoľniť premávku na spomínanom úseku aj v skoršom termíne. Počas uzávierky budú pre vodičov, ktorí sa neplánujú zúčastniť pretekov, k dispozícii obchádzkové trasy – zobrazené na mape. Na hlavných prístupových komunikáciách v Gemerskej Polome, Štítniku, Pustom poli a na križovatke pri Hnilci (Knola) bude zabezpečený odklon dopravy usporiadateľskou službou v spolupráci s Políciou SR. Vodiči, ktorí budú odklonení na príslušnú obchádzkovú trasu, dostanú od usporiadateľa mapu, ktorá ich navedie na ich cieľové miesto. Vzhľadom na obmedzenú zaťažiteľnosť cesty medzi Gemerskou Polomou a Hnilcom, spôsobenou poškodeným cestným telesom, môžu túto trasu použiť iba vozidlá s celkovou hmotnosťou do 3,5 t. Ostatné vozidlá musia využiť variantné riešenia.

DOPRAVNÉ OBMEDZENIA V DOBŠINEJ – Depo pretekárskych vozidiel bude na uliciach SNP, Nová a Námestie Tri ruže a bude riadne vyznačené zákazovými dopravnými značkami v čase od 19.07.2019 do 21.07.2019. Parkovanie súkromných vozidiel divákov počas celého podujatia bude realizované usporiadateľom na vyhradených parkoviskách. Polícia SR bude monitorovať najmä Zimnú a Železničnú ulicu tak, aby boli priechodné a tým bol umožnený vjazd a výjazd vozidiel Dobšinčanov. Vodiči, ktorí nebudú rešpektovať dopravné značenie alebo pokyny usporiadateľov, ich vozidlá budú odtiahnuté do areálu Podniku služieb mesta Dobšiná.

PARKOVANIE POČAS PRETEKOV – Pre prichádzajúcich návštevníkov budú pripravené záchytné parkoviská. Zo smeru od Rožňavy to bude parkovisko areálu EUROBUS a jeho okolie.  Zo smeru od Popradu a Spišskej Novej Vsi to budú parkoviska „pri Kríži“, „Gugel“ a Dobšinská Maša. Preprava návštevníkov zo záchytných parkovísk EUROBUS, pri Kríži a Dobšinská Maša na miesto konania pretekov bude zabezpečená kyvadlovou dopravou. Kyvadlová preprava bude zabezpečená aj počas prestávok medzi jednotlivými jazdami označenými autobusmi EUROBUSU medzi námestím Tri Ruže a Dobšinským kopcom a naopak. Zastávky autobusu budú označené.

Ľuboš Kašický, tlačový tajomník DK 2019

Translate »