Aktuality

Nová ulica sa konečne stala novou, pokračujeme prvou etapou SNP

 

Vážení občania som veľmi rád, že sa nám po mnohých rokoch podarilo zrekonštruovať Novú ulicu v celej jej dĺžke, ktorá bola určite na tom v našom meste najhoršie. Stav tejto ulice už priamo poškodzoval majetok občanov, či už hnuteľný v podobe motorových vozidiel, ako aj nehnuteľný v podobe poškodených fasád a popraskaných múrov. Ulica bola rekonštruovaná technológiou na vysoké zaťaženie a zhotoviteľ nám poskytuje päťročnú záruku. Zhotoviteľ mestu podľa zmluvy fakturuje len skutočne vykonanú prácu čo znamená oproti pôvodnému rozpočtu niekoľko desiatok tisíc eur úsporu. S radosťou po niekoľkoročnom snažení a hľadaní riešení na realizáciu odovzdávame túto cestu vám ku každodennému užívaniu.

Ďalej budeme pokračovať prvou etapou Ulice SNP, pri ktorej sa tak isto oproti minulým riešeniam mení postup prác t.j. , že nebude ťahaný asfaltový koberec (obrus) v jednej vrstve, ale v dvoch po celej dĺžke o celkovej hrúbke 9cm. Táto zmena je na základe odborných odporúčaní nakoľko aj ulica SNP je v stave, ktorý si vyžaduje najprv zrovnávaciu vrstvu až tak konečný koberec. Takouto technológiou zhotoviteľ poskytne záruku päť rokov ako to je aj pri Ulici Novej. Znovu tu vznikajú rôzne dezinformácie a dohady ohľadne financií určených na túto ulicu. Je logické, že ak má byť cesta urobená takouto technológiou čo určite bez debaty všetci chceme, aby bola kvalita a záruka, musí byť aj cena iná ako oproti pôvodným návrhom s predchádzajúcich rokov, kde sa jednalo o jednu vrstvu. Nie je možné porovnávať rozpočet minulý a terajší keď sa mení hrúbka, potrebné práce a veľkú úlohu na cene predstavuje fakt, že spojivo (základná surovina asfaltu) len oproti minulému roku stúplo na cene o viac ako 50%. Žiaľ toto ovplyvniť nevieme a je predpoklad, že táto cena bude stúpať každým rokom, čo znamená, že každý rok bude asfaltovanie drahšie. Z týchto dôvodov je preto potrebné aj v rozpočte mesta sumu na opravu navýšiť o potrebnú čiastku tak ako to bolo navrhnuté.

Oprava Ulice SNP začína prvou etapou t.j. od križovatky na Troch ružiach po cca koniec parku – detského dopravného ihriska. Kvôli financiám ako aj novej možnosti projektovej výzvy bolo potrebné túto opravu rozdeliť na etapy. Nie je možné robiť všetko naraz aj keď by sme to určite všetci chceli. V našom meste máme odrazu kopu samozvaných „expertov“, ktorí by to určite dokázali a vylobovali lepšie ceny ako sa podarilo nám. Koniec Ulice SNP po Haak (bývalý Donabyt) kde SNP končí, bude zaradený do projektu ďalšej etapy, ktorá sa už pripravuje na základe projektovej výzvy MRK a tento projekt sa pripravuje v dĺžke až po futbalové ihrisko (Ulica Hronská). Pevne verím, že sa nám to podarí pripraviť tak, aby aj tento projekt bol úspešný ako mnoho iných v našom meste a touto druhou etapou sa bude pokračovať v čo najkratšej dobe t.j. max. do jedného roku.

Tak isto sa pripravuje projekt na ďalšie ulice, ktoré je možné asfaltovať a to formou PPP projektu t.j. financovaním priamo zhotoviteľom za veľmi výhodných podmienok pre naše mesto. Po niekoľkých desaťročiach nič nerobenia len plátania, považujem za obrovský úspech ak sa nám od tohto roku podarí každý rok zrekonštruovať, či opraviť výmenou asfaltového koberca ďalšie a ďalšie ulice. Samozrejme pokiaľ je medzi vami občanmi niekto kto to dokáže zabezpečiť rýchlejšie, lacnejšie, kvalitnejšie … sú jeho návrhy, nápady a možnosti financovania len vítané no okrem poloprávd a konšpirácií na sociálnych sieťach, žiadny návrh neprišiel. Snažíme sa a využívame všetky zákonné možnosti financovania, ako aj všetky možnosti projektov a súťaží ako dať cesty v našom meste čo najskôr do poriadku pre vás občanov k vašej spokojnosti.

Niekto to nazval, že som sa rozhodol ísť svojou cestou, no túto cestu sme spoločne vybrali s predchádzajúcim zastupiteľstvom ako jedinú reálne možnú a bol som poverený nájsť riešenie. Toto je práca primátora nájsť riešenie, nájsť financie, využiť všetky možnosti a samozrejme byť aj zodpovedný za rozhodnutia, a nie strácať čas riešiť dohady, obvinenia, konšpirácie, intrigy, anonymy atď. Pokiaľ niekto disponuje dôkazmi, že som ja, alebo ktokoľvek z mojich kolegov urobil niečo nezákonne, má predsa možnosti obrátiť sa na orgány činné v takýchto veciach. Toto čo tu ukazuje určitá skupinka ľudí by som nazval Dobšinčania proti Dobšinej. Aj touto cestou ďakujem vedeniu Mesta Dobšiná, všetkým kolegom, pracovníkom, ako aj všetkým ľuďom ktorí boli a sú nápomocní pri takýchto zložitých riešeniach s úspešným koncom.

Ján Slovák, primátor mesta Dobšiná

Translate »