Aktuality

Pripomenuli sme si 79. výročie SNP

 

Dňa 28. augusta 2023 sme si slávnostne pripomenuli 79. výročie Slovenského národného povstania (SNP). Na Námestí troch ruží v Dobšinej, kde je postavený pamätník na najväčšiu hrdinskú odozvu Slovákov počas druhej svetovej vojny proti okupačným vojskám, ktorý bol odhalený z príležitosti 25. výročia SNP sa zišli občania mesta, zástupcovia samosprávy a členovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (SZPB). O 14:00 hodine zaznela po položení vencov báseň a slávnostné príhovory. Prítomné zhromaždenie privítala za samosprávu mesta pani Alena Nezbedová, ktorá zakrátko udelila slovo pani Márii Novotnej, podpredsedníčke SZPB v Dobšinej.

Pani Novotná vo svojom príhovore priblížila historické súvislosti, ktoré sa stali počas SNP a vo vzťahu k nášmu mestu a medzi iným uviedla: „V dňoch povstania, sa aj obyvatelia nášho mesta aktívne zapojili do SNP. Už v prvých dňoch nastupovali do vojenských a partizánskych jednotiek, aby pomohli pri obrane slobodného územia. V boji za slobodu a pokojný život priamo v SNP, no i v ďalšom období oslobodzovacích bojov padlo 13 občanov z Dobšinej. Patrí im naša úcta, no najmä vďaka.“ Tým, ktorí padli v oslobodzovacích bojoch, ale aj tým, ktorí sa vrátili z vojny s podlomeným zdravím a ďalej sa podieľali na živote boli v meste Dobšiná odhalené dva pamätníky (Pamätník padlých hrdinov na Ul. SNP a pamätník na Nám. Troch ruží) a štyri pamätné tabule (budova železničnej stanice, budova SOŠT – bývalé gymnázium, budova radnice mesta a budova pošty). Medzi hrdinov povstaleckých dní v Dobšinej nepochybne patrí Karol Adler, na ktorého si prítomní zaspomínali formou prezentácie jeho životopisu a hrdinských činov.

Po celý čas počas 78. výročia osláv držali pri pamätníku SNP stráž traja členovia baníckeho združenia Bratstvo – Brűderschaft. S programom vystúpil aj miestny spevokol Jednoty dôchodcov v Dobšinej, čo umocnilo slávnostnú atmosféru.  V rokoch 1939 – 1945 okupanti odvliekli z územia Slovenska do koncentračných táborov viac ako 80 tisíc ľudí, z nich sa takmer 70 tisíc už nikdy k svojim blízkym nevrátilo. Obetiam najväčšej vojny, ktorá si dovedna vyžiadala podľa odhadov až 72 miliónov ľudských životov, obyvatelia pre tichú spomienku postavili pamätníky, ku ktorým každoročne kladieme kytice kvetov a vence vďaky tak, ako to robíme každoročne aj v Dobšinej. Ich obete sú pre nás mementom, aby sme nikdy nedopustili návrat hrôz vojny.

Text & foto: Juraj Karika

Translate »