Kultúra

Tanečný venček – krásna oslava mladosti

 

U žiakov deviateho a ôsmeho ročníka ZŠ Eugena Ruffinyho prebehol kurz „ Spoločenského tanca a výchovy.“ Žiaci sa oboznámili so štandardnými i latinsko-americkými tancami. Hodiny sa odohrávali v spoločenskej miestnosti základnej školy. Nešlo o žiadnu nudnú teóriu. Žiaci sa oboznámili s viedenským i anglickým valčíkom, cha-cha, tango a iné.

Tradičný venček – tanečný večierok sa uskutočnil 02.12.2023 v kultúrnom dome. Žiaci s vážnou tvárou, v oblekoch a nádherných šatách predviedli ukážku tancov, ktoré ich naučila diplomovaná učiteľka tanca Alžbeta Tóthová z tanečnej školy Betty. Hostia sa nevedeli vynadívať na školákov, ktorí sa pri danej príležitosti zmenili na krásne mladé dámy a galantných pánov.

Po učiteľskom a rodičovskom tanci, nasledovali voľné tanečné kolá. Súčasťou bolo aj odovzdávanie diplomov a žiakov dekorovali „venčekmi“ ich triedne pani učiteľky.

Dobrá nálada aj vďaka pánovi Korintušovi gradovala každou minútou. V rytme hudby si páry zasúťažili „novinový a balónový“ tanec. Na záver tanečného plesu bolo slávnostné vyhlásenie najlepších tanečníkov slávnosti – kráľovná a kráľ podujatia. Veríme, že žiaci našej školy prežili príjemné a dôstojné chvíle v kruhu svojich rodičov a učiteľov.

Mgr. Zuzana Lefflerová, Mgr. Marína Krivanská, foto: L. Koska

Translate »