Aktuality

Mikuláša v Dobšinej privítali stovky detí

 

Tento čas je azda najkrajším pre deti, ktoré sa v uplynulých dňoch tešili na Mikuláša, ktorého príchod je predzvesťou Vianoc. V stredu 6. decembra 2023 jeho sviatok neobišiel ani Dobšinú. Mikuláš sa k nám veľmi tešil a v tomto roku dokázal zariadiť aj bohatú snehovú nádielku.

K tradičným podujatiam, ktoré v decembri pripravuje CVČ Dobšiná patrí Mikuláš v Klube mamičiek. Medzi našich najmenších zavítal 5. decembra. Niektoré detičky ho videli po prvý krát no aj napriek tomu sa ho takmer vôbec nebáli. Mikuláš sa im milo prihovoril a deti sa tak mohli uistiť, že je to dobrý ujo. Najstarší z detí Emko mu zaspieval peknú pesničku. Za jeho odvahu mu dal Mikuláš balíček plný dobrôt. A nielen jemu. Obdaroval aj všetky ostatné deti, ktoré pri preberaní balíčka boli trocha ustráchané a nedôverčivé, ale v bezpečí maminho náručia to zvládli na jednotku. Na záver sa Mikuláš so všetkými odfotil, rozlúčil a sľúbil, že príde aj na budúci rok.

Pre členov záujmových útvarov CVČ sa organizuje vždy na Mikuláša zábavné popoludnie. Tento rok bolo nazvané Mikulášska nádielka. Bola to nádielka plná hier, zábavy a dobrôt. Hneď na začiatku nám deti v skupinkách zaspievali piesne alebo zarecitovali básne o Mikulášovi. Potom nasledovali zábavne súťaže, za ktoré dostali sladkosti. Novinkou tohtoročného Mikuláša bol vianočný punč plný dobrého ovocia, ktorý deťom veľmi chutil. Zábavné popoludnie sme ukončili rozdávaním mikulášskych balíčkov, ktoré dostalo každé dieťa. Všetci sa dobre zabavili a my veríme, že sme deťom aspoň trocha spríjemnili tohtoročného Mikuláša. Z CVČ sa Mikuláš presunul do materských, ale aj iných škôl pôsobiacich na území nášho mesta.

Najočakávanejší bol príchod Mikuláša na Námestie baníkov. O 16:00 hod. ho už netrpezlivo čakali stovky detí z celého mesta, niektoré v sprievode svojich rodičov. Mikuláš so svojim pomocníkom čertom prišiel na koči s krásnym konským záprahom, , s ktorým predtým zavítal aj do ulíc celého mesta. V úvode Mikuláš slávnostne rozsvietil vianočný stromček, ktorý má aj v Dobšinej symbolizovať príchod najkrajších sviatočných dní. Tie sú azda v každej domácnosti na Slovensku rodinným najmä obdobím. Následne rozdal za pomoci pomocníka, čerta balíčky plné sladkých dobrôt deťom, ktoré sa často odvďačili básničkou, alebo pesničkou.

Mgr. S. Tešlárová, & J. Karika, foto: CVČ, MŠ SNP & Bc. M. Valentková

Translate »