História

Súborná práca Júliusa Luxa o Dobšinej

 

Vážení čitatelia! Vám, ktorí máte záujem, nielen o aktuálne udalosti, ale i o históriu regiónu Gemer, uverejňujeme článok, ktorý je prekladom časti  publikácie jedného významného vysokoškolského pedagóga a doktora filozofie, profesora Júliusa Luxa. Narodil sa v obci Henckovce pri Rožňave v starej baníckej rodine pochádzajúcej z Dobšinej, ktorá ale v Henckovciach vlastnila železiareň. Vo vtedajšom Uhorsku vyučoval najmä na vysokých školách v Budapešti. Ovládal vtedy najviac používané jazyky a to nemčinu, (vo vtedajšej jej troch písomných formách, ktorými boli švabach, písmo fraktúra a spisovná nemčina), maďarčinu a latinčinu.

Veľmi ho zaujala história banského mesta Dobšiná. Prebádal všetky možné údaje v archívoch a publikáciách, ktoré boli vtedy vydané. Výsledok jeho bádania sa mu však za jeho života nepodarilo knižne vydať a to pre udalosti spôsobené prvou ale i druhou svetovou vojnou. Bádateľom z oblasti Bavorska v Nemecku, sa následne podarilo v archívoch a súkromných zbierkach nájsť jeho vytlačené a rukopisné práce, napísané v nemčine a maďarčine, tieto spracovať a v roku 1959 ich aj knižne v Mníchove vydať a to prekvapivo v písme fraktúra, v ktorom J. Lux možno i písal.

Z knihy, ako i z publikácií v maďarčine, sme sa snažili ich podstatné kapitoly čo  najvierohodnejšie preložiť a takto Vám ich  predkladáme, spolu  s našimi poznámkami k niektorým údajom a pre názornejšiu dokumentáciu aj mapami, či fotografiami.

 V súčasnej dobe sa už málokto stretáva s pomerne nezvyčajným priezviskom Lux. Rovnako, málo ľudí si uvedomuje, že toto meno sa v Dobšinej prvý raz vyskytuje už  v roku 1695 (pozri Ila, B.:  Gömör megye II., Budapešt, 1944, s. 221). Napriek všetkému, ale osobnosti tohto mena sú známe nielen doma, ale aj v zahraničí. Na ilustráciu, bez nároku na úplnosť alebo hodnotenie,  uvedieme aspoň niektorých: Koloman Lux bol vedúcim stavebných prác na hrade Vajdahunyad v Budapešti, spracoval návrh na realizáciu Rákócziho pomníka, ktorý sa umiestnil na prvom mieste a v roku 1913 ho uhorský kráľ František Jozef I. vyznamenal; ďalej Július Lux bol riadnym vysokoškolským učiteľom; Ján bol lesným inžinierom v Jelšave; Ľudovít riaditeľom košickej plynárne, Ján inžinierom a generálporučíkom atď.

Súbor na stiahnutie: Súborná práca Júliusa Luxa o Dobšinej

Spracovali: RNDr. Ondrej Rozložník a Ing.  Mikuláš Rozložník – 2020

Translate »