Kultúra

Eugen Ruffiny a jeho podzemný klenot

 

Klenoty, tie pravé a jedinečné, sú vždy najvýnimočnejšie. Niet im páru, sú bohatstvom a pýchou zároveň v tom dobrom slova zmysle. Nie je to inak ani v prípade nášho prírodného podzemného klenotu – Dobšinskej ľadovej jaskyne. V jej iskrivom podzemnom svete nájdeme mnoho krás a jedinečnosti, že vyniká ako ten najvzácnejší klenot.

Vďaka organizátorom podujatia sme  mohli navštíviť Dobšinskú ľadovú jaskyňu, aby sme tak našim žiakom priblížili podzemný klenot.  Po vstupe do jaskyne nás očarila krehká krása kráľovstva večného ľadu. Na dvoch stanovištiach v jaskyni sme si prečítali úryvky z brožúry, ktorá vznikla pri príležitosti 150. výročia objavenia Dobšinskej ľadovej jaskyne. Žiaci sa dozvedeli, ako tento jedinečný klenot podzemného sveta objavil 15. júna 1870 banský inžinier z Dobšinej a kráľovský banský radca Eugen Ruffiny spolu so svojimi priateľmi Gustávom Langom a Andrejom Megom.

29. septembra 2020 sa konalo podujatie pri príležitosti 150. výročie objavenia Dobšinskej ľadovej jaskyne za účasti koordinátora pre enviromentálnu výchovu PhDr. Miroslava Kudlu, ktorý zanietene a rozvážne hovoril žiakom o ľadovom kráľovstve Dobšinskej ľadovej jaskyne. A nielen to. Pútavo nám priblížil aj iné jaskyne. Žiaci ZŠ akad. Jura Hronca v Rožňave, žiaci ZŠ Petra Kellnera Hostinského v Gemerskej Polome, žiaci ZŠ Eugena Ruffinyho v Dobšinej kládli sympatickému koordinátorovi otázky a on im odhalil tajomstvá jaskýň. Počas podujatia sa žiakom prihovorila riaditeľka Domu Matice slovenskej- pani Ing. Zlatka Halková. Pani Tatiana Tomková – pracovníčka Matice slovenskej, rozdala šikovným žiakom pamätné listy, ako spomienku na toto výnimočné podujatie. Podzemný poklad sa s nami vybral hľadať aj pán Mgr.art. Gabriel Borzy, ktorý tento výnimočný deň zdokumentoval.

Podujatie Eugen Ruffiny a jeho podzemný poklad prinieslo žiakom základných škôl hodnotný zážitok. Tento zážitok prostredníctvom svojich literárnych a výtvarných prác dokázali tvorivo sformulovať . Prečítané úryvky a stvárnené dielka tak „ožili“  a budú naďalej žiť v spomienkach všetkých zúčastnených. Nevšedný deň bol zrealizovaný vďaka podpore Matice slovenskej, Mesta Rožňava a ZŠ Eugena Ruffinyho v Dobšinej.

Mgr. Marína Krivanská, Mgr.Soňa Plutová

Translate »