Aktuality

Opravili vežové hodiny na evanjelickom kostole

 

Začiatkom mesiaca október 2020 sa Evanjelickému cirkevnému zboru v Dobšinej podarilo po viacerých rokoch nefunkčnosti opraviť a rozhýbať vežové hodiny na veži miestneho evanjelického kostola. Celú opravu realizoval pán Ladislav Kovács z Čoltova, ktorý sa vo veži kostola realizoval už v minulosti pri oprave všetkých troch zvonov a ako aj tzv. Tureckého zvončeka. Nakoľko sme s jeho prácou mali dobrú skúsenosť a jeho cenová ponuka, čo sa opravy hodín týka, bola finančne najvýhodnejšia, rozhodli sme sa ho osloviť aj tentokrát. Len podotýkam, že celý projekt opravy vežových hodín sa podarilo zrealizovať najmä vďaka ochotným a štedrým darcom, tak z Dobšinej, ale ešte viac mimo Dobšinej.

Na hodinách boli opravené, resp. doplnené chýbajúce ciferníky, nainštalovala sa nová pohonná jednotka, opravili sa rozvody a rovnako tak boli nainštalované kladivá, ktoré odbíjajú čas. Okrem toho sa myslelo aj na podsvietenie ciferníkov počas nočných hodín. Celková suma opravy stála Evanjelický cirkevný zbor 4.500,- EURO, z čoho väčšou časťou prispeli ochotní darcovia vo vyhlásenej zbierke, za čo im v mene cirkevného zboru úprimne ako farár ďakujem. Verím, že vežové hodiny na ev. kostole budú dlho a bezproblémovo slúžiť obyvateľom mesta Dobšiná. No nejde len o to, aby ukazovali, či odbíjali čas. Ide tiež o to, aby nám všetkým deň čo deň pripomínali ešte jednu podstatnú skutočnosť, a síce, že i čas života každého jedného z nás plynie …

Mgr. Rado Gdovin, ev. farár v Dobšinej – senior Gemerského seniorátu, foto: JK

Translate »