Aktuality

Protipožiarne nedostatky je nutné odstrániť do mája

 

Ochrana a prevencia pred vznikom požiarov je dôležitou úlohou každého mesta, alebo obce. Inak to nie je ani v Dobšinej, kde sa o túto činnosť stará Mestský hasičský zbor, ktorý sa už neraz osvedčil v ostrej akcií. Mesto Dobšiná je zriaďovateľom Mestského hasičského zboru, ktorého úlohou je zdolávanie požiarov a vykonávanie záchranných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach. MHZ pozostáva z členov, ktorí spĺňajú odborné predpoklady na výkon činnosti v hasičskej jednotke.

Mesto vytvorilo na vykonávanie preventívnych protipožiarnych kontrol jednu kontrolnú skupinu. Za vedúceho  kontrolnej skupiny mesto ustanovilo Ľuboša Vlčeka, členom  kontrolnej skupiny je Michal Nehrer. Preventívne protipožiarne kontroly boli vykonávané v čase od 4. septembra 2014 do 29. septembra 2014. Ako pre náš portál bližšie povedala technička protipožiarnej kontroly pri MsÚ Dobšiná, pani Věra Krížová:

 „O predmete a účele preventívnych protipožiarnych kontrol boli kontrolované subjekty vopred informované prostredníctvom mestského rozhlasu a miestnej tlače Dobšinských novín.  Kontrolované boli subjekty uvedené v ročnom pláne preventívnych protipožiarnych kontrol na rok 2014. Preventívne protipožiarne kontroly boli vykonané podľa ročného plánu na uliciach: Jarková od súpisného čísla 356 po súpisné číslo 380, Hronská od súpisného čísla 386 po súpisné číslo 400, Slnečná od súpisného čísla 402 po súpisné číslo 411, Hronská od súpisného čísla 412 po súpisné číslo 477, SNP od súpisného čísla 479  po súpisné číslo 630. V kalendárnom roku 2014 bolo skontrolovaných 228 nehnuteľností.“

Z každej protipožiarnej kontroly bol vypracovaný záznam o kontrole. Objektov kde neboli zistené nedostatky bolo 220. Objektov v ktorých boli zistené nedostatky bolo podľa dostupných informácií 8. V prípade, že v kontrolovanom objekte boli zistené nedostatky z oblasti ochrany pred požiarmi, ktoré môžu mať vplyv na vznik požiaru, bola spísaná zápisnica obsahujúca konkrétne nedostatky.

Mesto Dobšiná na základe zápisníc, rozhodnutím uložilo opatrenia a lehoty na odstránenie zistených nedostatkov. Lehota na odstránenie nedostatkov bola určená do 31. mája 2015. Po uplynutí lehoty budú vykonané následné protipožiarne kontroly.  Ak sa pri následnej protipožiarnej kontrole zistí, že  nedostatky odstránené neboli, Mesto Dobšiná o tom  upovedomí Okresné riaditeľstvo HaZZ v Rožňave.

Ilustračné foto: Redakcia MD

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Translate »