Kultúra

Projekt Učme sa spolu- Učiteľ- Rodič- Žiak

 

Sme vo finále… ZŠ Zimná 190 v Dobšinej sa zapojila do projektu Výnimočné školy, ktorý podporuje Nadácia ZSE. Projekt bol schválený v novembri 2022 a trvá do 30. júna 2023. Naša škola získala finančné prostriedky – 1700 eur na nákup didaktických materiálov, ktoré pomáhali napĺňať ciele stanovené v projekte:

  • Rozvíjať individuálny potenciál žiakov, ktorí čelia ohrozeniu marginalizácie-

Zakúpený spotrebný materiál na prácu so žiakmi- farbičky, perá, ceruzky, farebné papiere, zápisníky

  • Spolupracovať intenzívnejšie s rodičmi- osobne aj virtuálne
  • Využívať informačné technológie na vyučovacích hodinách- zakúpené tablety, pracovné zošity, knihy detských spisovateľov, karty na rozvoj slovnej zásoby
  • Rozvíjať motorické a matematické zručnosti- zakúpené didaktické hry Domino, Človeče, nehnevaj sa, Tangramy, Logické labyrinty, Drevené dosky s gumičkami, penové kocky na stavby

Žiaci a rodičia sa zapájali do aktivít projektu v mimovyučovacom čase za veľkej pomoci školskej špeciálnej pedagogičky Mgr. Martiny Smrekovej a asistentky pre žiakov zo SZP p. Z. Ádamovej.

PaedDr. Štefánia Zahoranská

Translate »