Aktuality

Projekt MOPS v Dobšinej končí, náhrada zatiaľ nie je

 

V Dobšinej od februára 2022 znovu začali pôsobiť miestne občianske poriadkové služby (MOPS).  V meste pôsobilo dovedna desať členov hliadok MOPS, ktorí získali prácu na 15 mesiacov. Dobšiná bola v minulosti jedným z prvých miest v regióne, kde hliadky začali pôsobiť. Stalo sa tak už v roku 2009 a odvtedy sa MOPS stali každoročne súčinnou zložkou, ktorá pracuje pri Mestskej polícii v Dobšinej a je ňu koordinovaná. V decembri 2021 bolo medzi inými samosprávami na Slovensku doručené rozhodnutie aj Dobšinej, kde sa uvádzalo, že Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje v rámci konania overilo splnenie podmienok poskytnutia príspevku.

Ministerstvo dospelo k záveru, že žiadosť‘ podľa jej obsahu a príloh splnila podmienky poskytnutia príspevku tak, ako boli stanovené vo výzve, na základe čoho bola žiadosť schválená. Mesto Dobšiná tak získalo na prevádzku projektu MOPS dovedna 168 827,40 EUR s iba päťpercentným spolufinancovaním z jeho celkových nákladov. Trvanie a financovanie projektu rezortom vnútra uplynulo a pracovníkom miestnych občianskych poriadkových služieb končí zmluva na tieto činnosti 30. apríla 2023. Nová výzva na predkladanie projektov však nevyšla a tak je pravdepodobné, že sa zopakuje situácia z roku 2021, kedy Dobšiná, tak ako aj iné samosprávy bola bez týchto pracovníkov vtedy až 9 mesiacov.

„V apríli nám končí projekt a hliadky MOPS boli nápomocné pri riešení problematiky v marginalizovaných skupinách, boli využívaní pri kontrole dodržiavania cestnej premávky, pri nástupe a odchode detí zo škôl, kontrole v školách na veľkých prestávkach, pri vyplácaní sociálnych dávok pred poštou, pri pohostinstvách, kde upozorňovali a posielali deti domov, keď tam boli bez prítomnosti rodičov. Zabezpečovali aj ohľad nad verejným poriadkom na problematických miestach, na Dedičnej ulici a iných. Kontrolovali odľahlejšie miesta v meste a celkovo zabezpečovali v našej súčinnosti aj verejný poriadok.

Boli nápomocní aj pri rôznych kultúrnych a športových podujatiach,“ uviedol náčelník Mestskej polície v Dobšinej (MsP), Jaroslav Plačko, ktorý dodal, že pôsobenie hliadok spočíva najmä  v preventívno-výchovnej činnosti v rámci mesta a ich príslušníci napomáhajú pri plnení úloh MsP podľa aktuálnych preventívnych, alebo bezpečnostných potrieb, pričom ukončenie projektu MOPS sa premietne do každej z týchto oblastí. Mesto Dobšiná sa preto v budúcnosti bude znovu uchádzať o pridelenie finančných prostriedkov, aby mohol projekt MOPS v Dobšinej znovu pokračovať. Doteraz však nie je vyhlásená žiadna výzva na predkladanie žiadostí a tak Dobšiná, ako aj ďalšie mestá a obce na Slovensku sa bez MOPS bude musieť na istý čas zaobísť.

Text & foto: J. Karika

Translate »