Kultúra

Deň učiteľov sme si pripomenuli aj v Dobšinej

 

V priestoroch divadelnej sály Kultúrneho domu v Dobšinej sa 28. marca 2023 uskutočnilo pri príležitosti Dňa učiteľov stretnutie a slávnostný program venovaný tomuto vznešenému povolaniu. Ako je vo všeobecnosti známe, Deň učiteľov je úzko spätý s učiteľom národov, Jánom Amosom Komenským, ktorý sa zaradil k najvýznamnejším pedagogickým osobnostiam v dejinách. V jeho šľapajach a činoch, ktoré sú i dnes pre mnohých vzorom, pokračujú vyučujúci dodnes.

Pri tejto slávnostnej príležitosti boli ocenení práve tí pracovníci, ktorí neváhali neraz povýšiť svoje celoživotné poslanie nad všetko ostatné a venovali sa s obetavosťou našej budúcnosti – mladým ľuďom. Z rúk primátora mesta Dobšiná, Jána Slováka a odbornej zamestnankyne školského úradu Mgr. Moniky Dúdorovej boli preto udelené plakety Jána Amosa Komenského desiatim pedagógom, ktorí pôsobia na území nášho mesta.

Na prvej priečke stojí učiteľ  milujúci deti i svoju prácu, hrdý na svoje poslanie a výsledky svojich žiakov, je tolerantný k nedostatkom a slabostiam rodičov i žiakov. Takí sú aj učitelia v Dobšinej, ktorí robia česť svojmu povolaniu. Ocenení plaketou J.A. Komenského preto v roku 2023 boli: Mgr. Milada Breuerová, Mgr. Zdenka Kleknerová, Ing. Mária Rybárová , Mgr. Iveta Bukovinská, Mgr. Beáta Lefflerová, Bc. Mária Hutníková, Mgr. Andrea Brondošová, Mgr. Soňa Plutová, Mgr. Ondrej Dovalovský, Mgr. Soňa Ďurajová. Počas celého podujatia sa o pestrý kultúrny program postarali žiaci škôl a školských zariadení v Dobšinej, ktorí si pre učiteľov pripravili plejádu vystúpení a scénok. Oceneným blahoželáme a všetkým učiteľom prajeme veľa zdravia, síl a inšpirácie v ich náročnej, ale ušľachtilej práci.

Foto: P. Burdiga

Translate »