Kultúra

Zvíťazila na okresnom kole Hviezdoslavovho Kubína

 

Dňa 28. marca 2023 sa v priestoroch historickej radnice v Rožňave konal 69. ročník celoštátnej postupovej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Hlavným cieľom súťaže je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie nadania a umelecko-odborný rast jednotlivcov a kolektívov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie umeleckej tvorby v oblasti umeleckého prednesu.

Vyhlasovateľom, odborným garantom a hlavným finančným partnerom je Národné osvetové centrum z poverenia Ministerstva kultúry SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Základnú školu v Dobšinej reprezentovala žiačka VIII.A triedy Terézia Vikartovská, ktorá v III. kategórii v prednese poézie obsadila krásne 1. miesto a zároveň postup do krajského kola. Srdečne blahoželáme !!!

Mgr. Andrea Brondošová

Translate »