Aktuality

Prístupové chodníky na hlavnom cintoríne v Dobšinej prešli obnovou

 

Cintoríny sú vo všeobecnosti ako pietne miesta súčasťou každého mesta, alebo obce. V Dobšinej sa nachádzajú 4 cintoríny (hlavný cintorín, katolícky Niže mesta, v Lányiho Hute a židovský cintorín), pričom najväčším z nich je hlavný cintorín rozdelený na katolícku a evanjelickú časť. Miesta posledného odpočinku svojich predkov tu navštevujú príbuzní a známi z mesta, jeho okolia, ale aj ďalekej cudziny, ak nie pravidelne, aspoň počas na to určených sviatkov. Pre bezproblémový prístup k miestam posledného odpočinku svojich blízkych roky slúžili prístupové chodníky, ktoré však na mnohých častiach začali za desiatky rokov podliehať času.

Samospráva mesta Dobšiná sa preto v máji 2022 rozhodla obnoviť značnú časť chodníkov na hlavnom cintoríne v Dobšinej a to novým asfaltovým kobercom. „Našim zámerom bolo v prvom rade skvalitnenie prístupu k jednotlivým hrobovým miestam. Veríme, že túto iniciatívu ocenia nielen domáci obyvatelia, ktorí navštevujú miesta posledného odpočinku svojich zosnulých pravidelne, ale všetci pozostalí, ktorí i raz ročne navštívia hlavný cintorín v Dobšinej. Cintoríny sú súčasťou bežného života, centrom zosnulých osobností histórie nášho mesta a v prípade Dobšinej aj miestom pamätníka Přerovskej tragédie. Pre tieto, ale najmä morálne záväzky k našim predkom vnímam akúkoľvek obnovu a údržbu týchto miest za potrebnú. Pevne verím, že v najbližšom čase budeme pokračovať v prácach na ďalšej časti cintorína,“ povedal primátor mesta Dobšiná, Ján Slovák.

Obnova prístupových komunikácií na cintoríne prináša aj iné výhody. „Chodník, prípadne cesta, ktorá je v dobrom stave sa aj omnoho lepšie udržiava v akomkoľvek ročnom období, najmä však v zime. Ak sú na komunikácií výtlky, trvá omnoho dlhší čas kým sa roztopí, prípade odstráni ľad, na novej asfaltovej komunikácií sa tiež nezadržiava toľko vody. Preto tieto zmeny taktiež vítame. Na cintoríne robíme práve aj bežnú údržbu v tomto období a to kosenie, odstraňovanie tráv a nánosov z chodníkov a ciest, realizovali sme aj  postrek proti burinám. Tiež zakrátko bude určená skupina na údržbu opustených hrobov, aby sa z nich už nestávali čierne skládky a neboli zarastené a zabudnuté. V pláne do budúcna máme aj rozšírenie urnového hája,“ uzavrel riaditeľ Technických služieb mesta Dobšiná, Róbert Mol. Na prehľadnej mapke vám prinášame vyznačené úseky chodníkov, ktoré boli zatiaľ zrekonštruované.

Text: Juraj Karika

Translate »