Aktuality

77. výročie ukončenia druhej svetovej vojny

 

V pondelok 9. mája 2022 sa pri pamätníku osloboditeľov v Dobšinej uskutočnila spomienková slávnosť, spojená s pietnym aktom kladenia vencov pri príležitosti 77. výročia ukončenia druhej svetovej vojny. Udatným hrdinom položili veniec a vyjadrili úctu a vďaku primátor mesta Dobšiná Ján Slovák a zástupkyňa mestskej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Dobšinej Mária Novotná.

Po úvodnej básni sa prítomným  prihovoril primátor mesta p. Ján Slovák. Z jeho príhovoru vyberáme: „Je potrebné, aby sme si aj v dnešnej dobe pripomínali hrôzy druhej svetovej vojny, prejavili úctu a vďaku všetkým hrdinom, ktorí položili svoje životy, aby sme my mohli žiť v mieri. Mier nie je samozrejmosťou ani v súčasnej dobe, keď aktuálne prebieha vojna na Ukrajine. Preto by každý z nás mal urobiť všetko pre to, aby nikto z nás už nikdy nemusel zažívať hrôzy vojny“.

Zástupkyňa MO SZPB v Dobšinej p. Mária Novotná vo svojom príhovore načrela do kroniky mesta Dobšiná: „Ako na celom svete, tak aj v našom mestečku sme slobodu vítali s radosťou. Z príležitosti kapitulácie Nemecka a konečného mieru naše mesto usporiadalo veľkolepú oslavu. Domy boli ozdobené zástavami. V podvečer šiel ulicami mesta lampiónový sprievod s hudbou. Pred mestským domom boli slávnostné prejavy vtedajších funkcionárov mesta. Na druhý deň prišli do mesta občania susedných dedín. Bol zriadený veľký pochod mestom. Na čele sprievodu kráčali 3 dievčatá v krojoch a niesli zástavy – v strede československú, sprava slovenskú, zľava ruskú. Za nimi šla skupina partizánov, baníkov, hasičov – všetci v rovnošatách. Potom občania a školská mládež so svojimi učiteľmi. Pochod sprevádzala hudba – robotnícka kapela z Dobšinej. Po oficiálnych oslavách bola zábava celý deň“.                                                                                                                               

Ďalej vo svojom príhovore uviedla: „V týchto dňoch si uvedomujeme ešte viac, že sloboda nie je samozrejmosť, veľmi ľahko sa dá stratiť, ale získať ju späť je veľmi ťažké. Prajeme všetkým ľuďom na svete, aby mohli žiť v mieri, v mieri pracovať, učiť sa, hrať sa a žiť v pokoji so svojimi rodinami“. Na záver spomienkovej slávnosti primátor mesta poďakoval prítomným za účasť a uctenie si pamiatky bojujúcich i padlých vojakov v druhej svetovej vojne.

Text a foto: Anna Macková

Translate »