Aktuality

J. Slovák: Pracujeme na príprave rekonštrukcie ďalších mestských komunikácií

 

Presne pred vyše rokom, v júni 2022 sme vás informovali, že Mestu Dobšiná bolo doručené rozhodnutie, ktorému sa potešil azda každý obyvateľ. Sprostredkovateľský orgán Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky konajúci v mene Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na základe výsledkov konania o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v projekte s názvom Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v Dobšinej podporil prvý projekt obnovy cestnej komunikácie celej Zimnej ulice a prislúchajúcich stavieb. Projekt bol podporený nenávratným finančným príspevkom v maximálnej výške 1 457 699,54 EUR, pričom celkové oprávnené výdavky projektu boli schválené vo výške 1 534 420,57 EUR. Bratislavská firma Strabag s.r.o., víťaz verejného obstarávania zrealizuje stavebné práce po dobu 8 mesiacov od odovzdania staveniska a jeho prevzatia, čo sa udialo v apríli 2023. Celková cena rekonštrukcie vozovky a chodníkov najdlhšej ulice v Dobšinej, Zimnej ulice, by podľa zverejnenej zmluvy o dielo mala vyjsť na 1 084 192,08 € vrátane DPH.  Samotný, zo zákona povinný proces verejného obstarávania na zhotoviteľa prác a teda rekonštrukciu vozovky a chodníkov Zimnej ulice vtedy trval 5 mesiacov.

„Som veľmi rád, že sa nám darí realizovať projekty, na ktoré sa nám podarilo získať financie ešte v minulom volebnom období. Najväčším je určite rekonštrukcia Zimnej ulice, ktorý je z jednej časti už zrealizovaný a práce pokračujú na ďalšej časti. Rekonštrukcia povrchu cesty ale aj chodníkov skvalitní život našim obyvateľom a dokonca sa nám podaril asfaltový povrch aj na miestach kde nikdy nebol, ako je cesta na cintorín od Zimnej ulice, či cesta k Evanjelickému kostolu. Súčasťou je aj cesta k našej základnej škole, kde je vytvorených niekoľko nových parkovacích miest. Práce pokračujú ďalším úsekom ponad sídlisko až k tzv. „Burdelu“. Robíme všetko preto, aby sme získali financie aj na opravu oporného – hladového múra, ktorého stav sa za posledné obdobie veľmi zhoršil a boli sme nútení vyhlásiť jeho havarijný stav. Pevne verím, že sa nám to v čo najkratšom čase podarí a zrekonštruuje sa aj  cesta ponad tento múr, čo v súčasnom stave nie je možné,“ priblížil primátor Mesta Dobšiná, Ján Slovák.

Ďalšími rekonštruovanými ulicami sú prvá časť Záhradnej, ktorej súčasťou je aj chodník až po odbočku na ulice Mierová a Severná. Rozhodnutím Ministerstva vnútra SR zo dňa 20.12.2022 bol na projekt obnovy Záhradnej ulice Mestu Dobšiná schválený nenávratný finančný príspevok v maximálnej výške 149 779,84 EUR. Rekonštrukcia ulíc Mierová a Severná prebieha zo zastupiteľstvom schváleného rozpočtu mesta Dobšiná. Cena prác bola stanovená na 82 018,25 eur s DPH  „Z týchto ulíc je už jedna zrekonštruovaná a práce pokračujú na druhej, kde sme po zrelom uvážení rozhodli po odstránení starého povrchu a komunikácii s obyvateľmi, aj o výmene obrubníkov. Z tohto dôvodu sa časovo práce trošku predĺžia. Teší ma, že technická komisia, ktorú som v minulosti na tento účel vytvoril je plne funkčná a poslanci sa zúčastňujú kontrolných dní na každej stavbe. Svojimi návrhmi prispievajú na riešenie problémov, ktoré vznikajú pri každej realizácii stavby a je ich potrebné riešiť individuálne, za čo im patrí poďakovanie. To patrí samozrejme všetkým tým, ktorí akokoľvek podávajú pomocnú ruku a v neposlednom rade aj vám občanom za toleranciu a trpezlivosť pri rôznych obmedzeniach, ktoré pri prebiehajúcich prácach vznikajú,“ dodáva primátor Dobšinej, Ján Slovák.

Podľa slov primátora mesta, samospráva v obnove cestných komunikácií nepoľavuje a naďalej chce napredovať. „Pracujeme na príprave rekonštrukcie ďalších mestských komunikácií, ako je Partizánska ulica, kde sa konečne podarilo zabezpečiť výmenu vodovodu. Tieto prace, pokiaľ nezasiahne vyššia moc budú prebiehať ešte tento rok a po ich ukončení sa pevne verím dočká nového povrchu aj táto ulica. Ďalšími ulicami v príprave sú Jarková a Kúpeľná. Na tieto ďalšie ulice sa taktiež budeme uchádzať o dotácie, bez ktorých by to žiaľ nebolo možné. Najväčším orieškom je Hronská ulica, na ktorú už síce máme nejaký návrh riešenia no je to potrebné odborne doriešiť. Verím, že aj tieto projekty budú úspešné a toto volebné obdobie opäť prinesie ovocie napriek tomu, že súčasná situácia celkovo v našej krajine je, nazvem to dosť zamotaná. Mesto pracuje aj na ďalších projektoch o ktorých budem obyvateľov informovať samostatne.“

Text & foto: Juraj Karika

Translate »