Aktuality

Pripomenuli sme si 125 padlých Dobšinčanov v prvej svetovej vojne

 

Každá vojna je tragédiou, o to viac, ak vojnové konflikty presiahnu hranice štátov a stanú sa globálnymi. V ľudských dejinách, poznáme dve takéto tragédie, kedy celé národy proti sebe pozdvihli v jednej chvíli zbrane. Pred útrapami vojny dodnes varujú svedectvá obyvateľstva, záznamy, no najmä účastníci samotných bojov vo svojich pamätiach. Aj preto si každoročne pripomíname tieto udalosti, aby sme vzdali česť padlým hrdinom, ktorí sa zasadli o našu dnešnú slobodu, no tiež aby sa tieto udalosti stali mementom aj pre budúce generácie a poučili sme sa z chýb minulosti. Aj preto sa 11.11.2021 stretli členovia Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (ZO SZPB), zástupcovia Mesta Dobšiná a široká verejnosť, aby si pripomenuli 103 výročie konca prvej svetovej vojny.

Prvá svetová vojna vypukla 28. júla 1914, keď Rakúsko-Uhorsko vyhlásilo vojnu Srbsku. Ako zámienka na to poslúžil atentát na následníka rakúskeho trónu, Františka Ferdinanda d’Este, čo sa udialo v Sarajeve. Straty na životoch v tejto vojne trvajúcej štyri roky predstavovali približne 10 miliónov, asi 21 miliónov ľudí bolo zranených a 7,7 milióna nezvestných. Prvá svetová vojna bola dovtedy najväčším vojenským konfliktom v histórii. Na území dnešného Slovenska, na severovýchode sa bojovalo od novembra 1914 do mája 1915. Do roku 1916 väčšina jednotiek rakúsko-uhorskej armády so zastúpením Slovákov bojovala najmä na ruskom fronte a práve tu môžeme nájsť aj zmienky o statočných Dobšinčanoch, ktorí zo svojho rodného mesta odchádzali na vojnový front.

„Položením vencov a kytíc k pomníku venovanom padlým hrdinom v parku na Ulici SNP vyjadrujeme vďaku. Volíme túto formu aj dnes preto, aby sme si spomenuli na našich spoluobčanov, ktorí položili v tejto hroznej vojne životy. Dovedna to bolo 125 odvážnych Dobšinčanov. Ich mená sú zapísané na pamätných tabuliach v miestnom katolíckom a evanjelickom kostole,“ uviedol pre Dobšinské noviny pán František Novotný, predseda ZO SZPB, s ktorým sme sa spojili telefonicky. Podľa dobových záznamov z verejne dostupných zdrojov sa dozvedáme aj to, že na bojové fronty prvej svetovej vojny narukovalo až vyše 500 mužov z Dobšinej.

O 11:00 hod. sa všetci účastníci spomienkového pietneho aktu zišli pri pomníku na Ulici SNP za tónov kostolných zvonov, ktoré sa v danú chvíľu rozozvučali a položením vencov si uctili padlých nielen z nášho mesta. Reláciou v miestnom rozhlase boli verejnosti pripomenuté historické súvislosti prvej svetovej vojny. Finálne prímerie medzi krajinami Dohody a Nemeckom bolo podpísané v reštauračnom vozni francúzskeho generálneho štábu v lesíku Compiegne vo Francúzsku 11. novembra 1918 o 11. hodine, čo znamenalo definitívny koniec prvej svetovej vojny, ale aj koniec mnohých monarchií.  To umožnilo vznik nových štátov, napríklad aj Československa. Červený kvet divého maku sa stal symbolom utrpenia vojakov v tomto vojnovom konflikte.

Text & foto: Juraj Karika

Translate »