Aktuality

Pripomenuli sme si 105. výročie ukončenia prvej svetovej vojny

 

Každoročne si pripomíname vojnové udalosti, aby sme vzdali česť padlým hrdinom, ktorí sa zasadli o našu dnešnú slobodu, no tiež aby sa tieto činy stali mementom pre budúce generácie a poučili sme sa z chýb minulosti. Aj preto sa 09.11.2023 stretli členovia Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (ZO SZPB), zástupcovia Mesta Dobšiná a široká verejnosť, aby si pripomenuli 105 výročie konca prvej svetovej vojny.

Prvá svetová vojna vypukla 28. júla 1914, keď Rakúsko-Uhorsko vyhlásilo vojnu Srbsku. Ako zámienka na to poslúžil atentát na následníka rakúskeho trónu, Františka Ferdinanda d’Este, čo sa udialo v Sarajeve. Straty na životoch v tejto vojne trvajúcej štyri roky predstavovali približne 10 miliónov, asi 21 miliónov ľudí bolo zranených a 7,7 milióna nezvestných. Prvá svetová vojna bola dovtedy najväčším vojenským konfliktom v histórii. Na území dnešného Slovenska, na severovýchode sa bojovalo od novembra 1914 do mája 1915. Do roku 1916 väčšina jednotiek rakúsko-uhorskej armády so zastúpením Slovákov bojovala najmä na ruskom fronte a práve tu môžeme nájsť aj zmienky o statočných Dobšinčanoch, ktorí zo svojho rodného mesta odchádzali na vojnový front.

Podľa záznamov z verejne dostupných zdrojov sa dozvedáme, že na bojové fronty prvej svetovej vojny narukovalo až vyše 500 mužov z Dobšinej. 125 odvážnych Dobšinčanov však v tejto vojne položilo svoje životy. Ich mená sú zapísané na pamätných tabuliach v miestnom katolíckom a evanjelickom kostole. O 11:00 hod. sa všetci účastníci spomienkového pietneho aktu 105. výročia ukončenia prvej svetovej vojny zišli pri pamätníku na Ulici SNP za tónov kostolných zvonov, ktoré sa v danú chvíľu rozozvučali. Zástupcovia si položením vencov k pamätníku a prejavmi uctili padlých nielen z nášho mesta. Pamätník padlých hrdinov bol však na začiatku októbra 2023 poškodený vandalmi. Vďaka samospráve sa ho podarilo obnoviť.

„Tento pamätník skrášlil sochou z bronzu roku 1969 sochár Vojtech Löffler a teda je historickým, ale aj umeleckým dielom. Na svojom mieste zotrvala až do októbra 2023, kedy padla do hľadáčika vandalom, ktorí ju zhodili a poškodili. Samozrejme celá škoda, ako aj náklady na opravu budú od vandalov vymáhané. Som veľmi rád, že sa túto sochu podarilo zachrániť a veľká vďaka patrí pánovi Vojtechovi Bussányimu, ktorý túto vzácnu sochu dokázal zreštaurovať a za pomoci Technických služieb mesta Dobšiná osadiť na jej pôvodné miesto. Aj preto sme si aj v toto roku mohli pripomenúť koniec prvej svetovej vojny pri pamätníku dôstojne,“ uviedol pre Dobšinské noviny primátor mesta Dobšiná, Ján Slovák.

Tradícia osláv konca 1. svetovej vojny sa začala rodiť už pri prvom výročí dňa prímeria, 11. novembra 1919, keď sa tento deň pripomínal v Londýne, Paríži aj ďalších mestách dohodových štátov. Americký prezident Woodrow Wilson v tom roku oficiálne vyhlásil 11. november za Deň prímeria. Symbolom Dňa veteránov sa stal kvet vlčieho maku. Deň vojnových veteránov, Deň veteránov, tiež označený Deň červených makov je odvtedy pamätným dňom a pripomína sa celosvetovo 11. novembra. Tento deň bol vybraný symbolicky, pretože 11. novembra roku 1918, vo vlakovom vozni v Le Francportn pri severofrancúzskom meste Compiègne podpísali prímerie Spojenci a Nemecko, čím sa na západnom fronte ukončili boje 1. svetovej vojny.

Text: J. Karika, foto: Bc. M. Valentková

Translate »