Aktuality

Október patril seniorom nášho mesta

 

Október, symbol jesene, kedy príroda naberá na svojej kráse. Jeseň života-životné obdobie, ktoré so sebou prináša dozrievanie múdrostí, skúseností, ale aj radosti a bolesti. Lebo jeseň je zlatým obdobím. Október je mesiacom úcty k starším. Dňa 19.10.2023 sme sa stretli v našom kultúrnom stánku, kde sme na chvíľu zastavili čas a zaspomínali. Medzi nás zavítali aj naši hostia. Pán Ján Slovák, primátor mesta, pani Mgr.Eva Dovalovská, pán Ing.Štefan Bašták, podpredseda OV JDS v Rožňave. Programom potešili malí škôlkári, spevom Dobšinky, fujarou a spevom Milan Lakatoš. A nezabudlo sa ani na tohoročných jubilantov. „ Hej pomaly ,pomaly rôčky utekajte, by sme si ich užili, ešte dlho žili…“

V utorok 24 .októbra sa v divadelnej sále kultúrneho domu stretli seniori z celej Dobšinej. Na toto stretnutie ich pozvalo Mesto Dobšiná v spolupráci s Jednotou dôchodcov na Slovensku. Cieľom tohto milého stretnutia bolo spríjemniť dni jesene ich života z príležitosti mesiaca úcty k starším. Je už mestskou tradíciou, že v októbri pri príležitosti Mesiaca úcty k starším primátor mesta Dobšiná, Ján Slovák pozýva občanov, ktorí sa dožívajú v príslušnom roku svojich životných jubileí : 65, 70, 75, 80, 85 a 90 rokov. Týchto občanov sme preto aj v tomto roku radi privítali a osobne im zapriali veľa zdravia.

V roku 2023 oslavuje okrúhle životné jubileum: 65 rokov presne 59 občanov mesta. Životné jubileum 70 rokov oslavuje 57 našich občanov. Životné jubileum 75 rokov oslavuje 31 občanov. Životné jubileum 80 rokov oslavuje 15 občanov. Životné jubileum 85 rokov oslavuje 12 občanov a životné jubileum 90 rokov oslavuje 6 obyvateľov  nášho mesta.

Okrem ruží a milých slov dostali jubilanti aj pekné darčeky v podobe mydielok, ktoré pripravili  zamestnanci Centra voľného času v Dobšinej za čo im srdečne ďakujeme. Pekný kultúrny program zabezpečili žiaci a učitelia ZUŠ v Dobšinej, čo umocnilo slávnostnú atmosféru a zanechalo v prítomných príjemné dojmy.

V rámci mesiaca úcty k starším aj komunitné centrum v spolupráci s Mestom Dobšiná pozvalo seniorov z nášho mesta na divadelné predstavenie, ktoré sa konalo v Kultúrnom dome v Dobšinej, dňa 25.10.2023 o 11:00. Z divadla Ramagu prišli herci zahrať predstavenie Audiencia. Autorom textu je posledný česko-slovenský prezident Václav Havel.

Táto hra je dialógom medzi sládkom a spisovateľom, kde obaja stoja ako dvaja kolegovia, zdanlivo vedľa seba, no predsa ťahajú, každý za iný povraz. Postavy mĺkveho spisovateľa sa zhostil Zdenko Dudžák a zdanlivo rafinovaného, no pritom zúfalého sládka si zahral Lukáš Marhefka. Komediálnou formou, títo dvaja herci vtiahli do deja aj našich seniorov, ktorým sa ich herecký výkon páčil a odmenili ho potleskom. Herci ocenili publikum, ktoré sa vedelo vžiť do daného obdobia.

Mgr. Alena Blašková, Juraj Karika & KC Dobšiná, foto: JK & MV

Translate »