Aktuality

Prerokoval sa plat primátora mesta Dobšiná a odmeny pre poslancov

 

Na pôde decembrového, v poradí už 12-násteho Mestského zastupiteľstva sa prejednal aj plat primátora mesta Dobšiná Jána Slováka. Ten bol v minulosti a to počas celého roka funkčného obdobia na zákonom stanovenom minime, ktorú ukladá Zákon o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest. Ten určoval, že platy primátorov a starostov sa musia prejednať mestským, či obecným zastupiteľstvom raz za rok. To sa však novelou zákona od 01.01.2016 zmení, kde už bude voliteľné obdobie na prehodnotenie platu volených funkcionárov mestských, či obecných samospráv. Podľa citovaného Zákona č. 253/1994 Z.z patril primátorovi mesta Dobšiná minimálne stanovený plat vo výške priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve (858€) s násobkom  2,34. To predstavovalo 858 € x 2,34 = 2 008 € v hrubom, v čistom 1 399,61 €.

Tento minimálny plat poberal primátor Dobšinej Ján Slovák celý rok, pričom sa v minulosti vyjadril, že zvýšenie platu prijme až po dosiahnutí hmatateľných výsledkov. Na 12-nástom Mestskom zastupiteľstve na návrh Mestskej rady, bol prednesený návrh na 30% navýšenie platu primátora mesta Dobšiná. Mestská rada tento návrh odôvodnila dosiahnutými výsledkami a aktívnou prácou najvyššieho predstaviteľa mesta a to v oblastiach: modernizácie a rekonštrukcie verejného osvetlenia v meste Dobšiná, aktívnom riadení a koordinovaní realizácie projektu ČOV a kanalizácie v meste Dobšiná, rekonštrukcií priestorov pre denný stacionár v budove Hnilecká 917, príprave výstavby nájomných bytov a sociálnych bytov v meste Dobšiná, modernizácii interiéru a rekonštrukcií exteriéru budovy radnice, zabezpečení informatizácie Mestského úradu, mesačnom vydávaní Dobšinských novín, navýšení základného imania za účelom kúpy strojového parku pre Podnik služieb, vytvorení nových pracovných miest, cez projekty ÚPSVarR získaných skoro 73 000 €, rekonštrukcií 10 hrobových miest osobností nášho mesta, tiež rekonštrukcie oporného múra na cintoríne, ale aj oprava budovy domu smútku.

Prednesené výsledky primátora mesta Dobšiná v roku 2015 priklonili mestských poslancov k tomu, aby mu k základnému platu schválili 30% navýšenie, pričom plat možno navýšiť až do výšky 70%. Za 30% zvýšenie hlasovali všetci prítomní poslanci, hlasovania sa zdržala iba poslankyňa PhDr. Eva Mihóková. Navýšenie predstavuje 441, 54€ a čistý mesačný plat primátora je tak momentálne stanovený vo výške 1841,06€. Následne na návrh primátora mesta Dobšiná prerokovalo Mestské zastupiteľstvo návrh odmien pre mestských poslancov z dôvodu aktívnej práce v roku 2015 nad rámec povinností. Dobšinskí poslanci v tomto roku dostanú odmeny v tejto výške: 1 000 € zástupkyňa primátora mesta PaedDr. Anna Klausmanová, vo výške po 400 € členovia Mestskej rady Ing. Tomáš Mišanko a Jozefovi Gorej a poslanci Mestského zastupiteľstva vo výške po 200 € nasledovne: Juraj Floch, Ing. Monika Kolláriková, Radovan Žori, PhDr. Eva Mihóková, Milan Horváth, Ing. Miriam Vlčeková, Ján Hudák a Slavomír Kuchár.

Text, foto & video: Juraj Karika

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Translate »