Aktuality

Poslanci sa zídu v stredu + materiály

 

Primátor mesta Dobšiná, Karol Horník (Smer-SD) zvolal v zmysle zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnení 29. zasadanie Mestského zastupiteľstva, ktoré sa bude konať v stredu 11. decembra o 15:30 hod. v zasadacej miestnosti Mestského úradu č. dverí 11 v Dobšinej. Zasadania sú zo zákona verejné a môže sa ich zúčastniť každý občan. Poslanec Ján Slovák (nezávislý) prisľúbil pre náš portál kompletné zverejňovanie materiálov, ktoré dostávajú stále iba poslanci mesta. Za poskytnuté materiály ďakujeme. Môžete si ich stiahnuť TU.

 Program 29. zasadania Mestského zastupiteľstva

 1. Správa o kontrole plnenia uznesení

 2. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Dobšiná na I. polrok 2014

 3. Správa z následnej finančnej kontroly – kontroly hospodárenia a nakladania s finančnými prostriedkami v roku 2013 v spoločnosti Podnik služieb mesta Dobšiná, s.r.o.

 4. Rozpočet mesta Dobšiná na rok 2014

 5. Príloha č. 1 k VZN č. 137/2013 o určení výšky finančných prostriedkov pre školy

 6. VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 7. VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Dobšiná

 8. VZN o zriadení Mestskej polície v Dobšinej

 9. VZN o podmienkach vodenia psov v meste

 10. Majetok mesta

 11. Plán zasadnutí MsZ a Plán práce a zasadnutí MsR na I. polrok 2014

 12. Rôzne – Nákup traktora pre potreby mesta

 1. Diskusia a interpelácie poslancov

 2. Návrh na uznesenie

 3. Záver

Ilustračné foto: Redakcia MD

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Translate »