Aktuality

Otvorený list OZ SNOW PARK ĽADOVÁ

 

Vážená verejnosť, na základe aktuálnej situácie a mnohých dotazov na ďalšie prevádzkovanie v bežeckom areáli v  Ľadovej sme sa rozhodli reagovať otvoreným listom. Na začiatok sa musíme aspoň v krátkosti vrátiť o niekoľko desaťročí späť a vzdať úctu všetkým, ktorí dokázali vybudovať v Ľadovej bežecké trate a pripraviť viacero skvelých podujatí. Veľa ľudí si určite pamätá 90. roky a aktivity zanietených dobrovoľníkov spojené s budovaním lyžiarskeho areálu a usporadúvaním bežeckých súťaží, na ktorých okrem našich domácich pretekárov štartovali aj najlepší slovenskí reprezentanti. Po dlhej niekoľkoročnej pauze sme sa začali znova zaoberať myšlienkou znovuobnovenia  bežeckého lyžovania v Ľadovej. Naše úsilie bolo korunované, keď v roku 2018 bol oficiálne areál bežeckého lyžovania v Dobšinskej Ľadovej Jaskyni otvorený.

V spolupráci s Mestom Dobšiná, spoločnosťou Mestské lesy Dobšiná (ML) a Košickým samosprávnym krajom došlo k naštartovaniu novej éry tohto strediska. Ešte pred tým, poslanci MsZ odsúhlasili kúpu vozidla CanAm Traxter s príslušenstvom určeného na prípravu bežeckých tratí. Postupne, vďaka založenému občianskemu združeniu SNOW PARK ĽADOVÁ a vstupu do OOCR Slovenský raj – Spiš, sme začali skoro na dennej báze s údržbou tratí, čo prilákalo rok čo rok väčší  počet návštevníkov.

Svoje aktivity sme rozvíjali aj v údržbe turistických bežeckých tratí v lokalitách Voniarok, Hanyseja, Gápla, či otvorenej útulne na chatke Mláky. Podarilo sa nám v spolupráci s desiatkami dobrovoľníkov a miestnych firiem vylepšovať a skvalitňovať úseky tratí budovaním mostíkov, odvodnením, či rozšírením tratí, čím sa zvýšila bezpečnosť lyžiarov.  Našim míľnikom bolo zakúpenie dnes už skoro 40 ročného snežného pásového vozidla PRINOTH T2, na ktoré nám s veľkou mierou prispeli dobrovoľní darcovia pomocou verejnej zbierky. Staručký ratrak nám v rámci možností pomáha najmä pri zrovnávaní závejov a frézovaní zľadovatenej podložky, no väčšiu časť úprav sme zabezpečovali pásovým vozidlom CanAm.

Vlaňajšia sezóna bola prelomová, kedy sa nám podarilo opäť po dlhých rokoch zorganizovať lyžiarske bežecké preteky detí, ale i dospelých v rámci Slovenského pohára, niekoľkokrát sa v areáli uskutočnila škola bežkovania a vrcholom boli určite Medzinárodné preteky psích záprahov, ktoré prilákali do areálu v Ľadovej viac ako 1500 divákov, tí si prišli pozrieť neopakovateľné majstrovstvo mašérov z viacerých krajín Európy.

Keďže chceme návštevníkom areálu ponúknuť stále lepšie služby, snažíme sa aktívne zapájať do rôznych podporných projektov, čoho výsledkom je Program Terra Incognita vyhlásený Košickým samosprávnym krajom, kde bol náš projekt o vybudovanie novej infraštruktúry úspešný. Vďake tejto podpore sme dokázali zabezpečiť novú útulňu pre bežkárov, vybavenú požičovňu bežeckej výstroje, či prístrešok pre pásové vozidlo a oddychovú zónu vo forme piatich drevených altánkov pre všetkých návštevníkov. Náš bežecký areál Ľadová bol dokonca zaradený medzi TOP zimné strediská Košického kraja, čo by mohlo nasvedčovať, že služby ktoré pre verejnosť robíme majú zmysel a ľudia si ich vážia.

Na základe stretnutia s poslancami MsZ a vedením spoločnosti Mestských lesov Dobšiná, ktoré zorganizoval na našu žiadosť primátor mesta sa situácia odrazu komplikovala. Začalo to najprv viacerými námietkami na úpravu spomínaných turistických tratí od Voniarok cez Gápel až po Mláky a Podhanysej. Pre neprijateľné podmienky niektorých poslancov, akými boli napríklad zákaz strojovej úpravy tratí po lesných cestách a zvážniciach nám jednoducho nedovoľuje pripravovať tieto jedinečné úseky pre širokú verejnosť, taktiež dal nový konateľ Mestských lesov v  Dobšinej pokyn uzatvoriť aj zimnú útulňu na Mlákach, ktorú si bežkári tak obľúbili.

Dohodli sa však na tomto stretnutí dôležité kroky vo vzťahu k spolupráci a partnerstve medzi našim občianskym združením a spoločnosťou ML Dobšiná v oblasti prenájmu pásového vozidla  CanAm, či pri príprave bežeckých súťaží a medzinárodných pretekov psích záprahov.

Aké však bolo naše prekvapenie, keď nám len pred viac ako mesiacom konateľ Mestských lesov oznámil, že vozidlo CanAm zaradil medzi majetok nadbytočný a hodlá ho predať, dokonca má už aj kupcu! Snažili sme sa žiadosťami a prosbami zvrátiť toto rozhodnutie, apelovali sme aj na členov Dozornej rady ML a poslancov MsZ. Žiadali sme o prenájom stroja za finančný poplatok, no bezúspešne. Po stretnutí Valného zhromaždenia ML, teda primátora mesta s poslancami  MsZ nám bola navrhnutá možnosť kúpy na splátky za 25 tis. eur, no po zasadaní  Mestskej rady už ani to neplatilo. Do mestskej rady konateľ ML Dobšiná predložil totiž návrh len na odpredaj cez VOS (Verejnú obchodnú súťaž).

Naše OZ nemá prostriedky na kúpu takéhoto stroja a toto rozhodnutie je pre ďalšie fungovanie bežeckého areálu v Ľadovej poškodzujúce. Je nám nesmierne ľúto, že to, čo spoločne Mesto a Mestské lesy Dobšiná pred niekoľkými rokmi spoločne vytvorili sa takýmto rozhodnutím teraz bezohľadne ničí.

Dnes už poznáme výsledok, kedy na poslednom zasadaní MsZ  /7.12. 2023/ poslanci definitívne schválili návrh konateľa Mestských lesov v Dobšinej o predaji štvorkolky CanAm so všetkými adaptérmi vrátane zariadení na úpravu bežeckých tratí a stôp formou verejnej obchodnej súťaže. Nepriali ani návrh primátora mesta, ktorý chcel priamym odpredajom za cenu znaleckého posudku predať stroj nášmu OZ s využitím osobitného zreteľa ktorý spočíva v tom že o areál sa už niekoľko rokov staráme, zveľaďujeme ho a robíme služby pre miestne obyvateľstvo.  Ani len na stopára sme nemali nárok a tak to vnímame ako účelové rozhodnutie poškodzujúce verejné záujmy, ktoré sme za posledné roky vďaka týmto strojom zabezpečovali pre obyvateľov nášho mesta, ale aj ľudí z celého Slovenska.

Aby sme neboli len kritickí, chceme naopak poďakovať MsZ za odsúhlasenie prenájmu časti pozemku v areáli bežeckého lyžovania, na ktorý sme mohli umiestniť nové kontajnery zabezpečené z už spomínanej podpory programu KSK Terra Incognita. V blízkej budúcnosti budú slúžiť všetkým návštevníkom ako útulňa a požičovňa bežeckého výstroja. Veľké poďakovanie patrí aj primátorovi mesta, ktorý nám na svoju zodpovednosť zariadil poskytnutie pásového vozidla ML, ktorým sme mohli aspoň počas  jedného dňa v rámci brigády vyznačiť trate a opraviť niekoľko premostení. Vozidlo sme na druhý deň odovzdali a poplatok za nájom uhradil primátor mesta.

Vďaka veľkej morálnej podpore, ktorú nám naši priaznivci  poskytujú sa OZ SNOW PARK ĽADOVÁ nevzdáva, naopak ideme hľadať nové možnosti na získanie finančných prostriedkov pre  obstaranie staršieho pásového vozidla vďaka ktorému, by sme naďalej mohli pre všetkých návštevníkov pripravovať kvalitné trate na bežecké lyžovanie v Ľadovej. Ak nám podmienky dovolia, tak by sme znova chceli v tejto zimnej sezóne pre verejnosť pripraviť viacero podujatí pre deti ale i dospelých vrátane nového formátu Medzinárodných pretekov psích záprahov, ktoré chceme organizovať počas dvoch víkendov od 19. do 28. januára. Spolu s ďalším združením Husky team Haniska pripravujeme veľmi veľa noviniek, ako nočné preteky psích záprahov, štafety, či obľúbené preteky s hromadným štartom. Všetci ste na naše podujatia srdečne vítaní.

Chcem ešte osobne poďakovať desiatkam a stovkám našich dobrovoľníkov, ktorí dokázali v minulosti, ale i v dnešných časoch urobiť niečo pre druhých, a to či už pri letných alebo zimných akciách bez toho, že by za to niečo chceli. Je iba na škodu veci, že tak významné podujatia ktoré, sme v Dobšinej a okolí organizovali, ako Dobšinský kopec zaradený do Majstrovstiev Európy alebo populárna automobilová súťaž Dobšinská zima upadnú do zabudnutia a to všetko pre neprajnosť, ľahostajnosť a hlúposť, s ktorou sme tu museli počas posledných rokov zápasiť.

Je mi nesmierne ľúto porovnávať, čo sa deje v našom meste a čo v okolitých mestách a obciach, ako sa niekde dokážu ľudia zomknúť pre dobrú vec. Často som nabádal poslancov, aby sa išli pozrieť aj inde ako to funguje, ako spoločnými silami samospráva a združenia spolupracujú a to nemusíme chodiť vôbec ďaleko. Stačí sa pozrieť na stredisko Grajnár a podporu, ktorú mu mesto a lesy každoročne poskytujú.

Je mi jasné, že naše občianske združenia, ktoré dokázali propagovať mesto Dobšiná ďaleko za hranicami našej republiky nie sú v obľube časti poslancov, že úspech v Dobšinej sa neodpúšťa, no ak to pôjde aj naďalej takýmto smerom, ak sa tu budú ľudia neustále osočovať, ponižovať a hlavne klamať, kde to potom dôjde?

V poslednom čase sa mi dostal do uší jeden slogan ktorí si ľudia v našom meste pomaly posúvajú medzi sebou, a ktorý dvíha varovný prst na kvalitu žitia v našom meste, najmä v tomto období, kedy by sme mali mať k sebe bližšie. Ten slogan znie: „Všade dobre, v Dobšinej najhoršie!“  A to je to, nad čím by sme sa mali všetci zamyslieť.

Na záver chcem ubezpečiť všetkých ľudí, ktorí zavítajú do bežeckého areálu Ľadová, že urobíme v rámci našich možností všetko preto, aby sa u nás cítili dobre, naďalej budeme hľadať nové možnosti, aby sme skvalitňovali podmienky a služby bez ohľadu, či nám v tom Mesto či Mestské lesy budú nápomocné alebo nie.

Marcel Kollárik , OZ SNOW PARK ĽADOVÁ

Niekoľko faktov a vysvetlení na koniec:

  • OZ SNOW PARK ĽADOVÁ doposiaľ prijalo od Mesta Dobšiná na základe zmluvy spolu 2000€ za údržbu bežeckých tratí za roky 2022 a 2023. (Táto čiastka pokrýva len malé percento bežných nákladov, mimo prípravných prác a údržby tratí, ktoré všetci robia bez nároku na akúkoľvek odmenu vo svojom voľnom čase)
  • Navrhovaná spolupráca s mestom o údržbe bežeckých tratí – poslanec Žori navrhoval, aby trate upravovalo mesto alebo spoločnosť Mestské lesy Dobšiná. Spoluprácu by OZ prijalo a uvítalo, avšak druh tejto spolupráce ostal len pri prázdnych slovách, pri pochopiteľných finančných problémoch mesta.

PS: Na ďalšie osočovanie a klamstvá ktoré šíri poslanec Žori a jemu podobní prostredníctvom sociálnych sietí na adresu nášho OZ, alebo moju osobu nemienime reagovať. Takíto ľudia nám nestoja za to, aby sme sa dali vyprovokovať a odpovedali na ich výplody a nepravdy. Naopak poslanec Žóri by sa mal už konečne raz pozrieť do vlastného zrkadla za to, čo všetko už v tomto meste napáchal, koľkým ľuďom poubližoval a bezdôvodne poosočoval prípadne krivo obvinil.

Translate »