Kultúra

Ocenie pre PZ Čuntava Dobšiná

 

SNM – Múzeum Betliar v spolupráci s Regionálnou organizáciou Slovenského poľovníckeho zväzu Gemer – Rožňava – Revúca, Obvodnou poľovníckou komorou Rožňava a Lesmi SR š.p., odštepný závod Rožňava usporiadala v dňoch 14. a 15. júna 2019 poľovnícke dni v prekrásnom prostredí areálu parku kaštieľa Betliar.

PZ Čuntava Dobšiná sa môže popýšiť tým, že bolo medzi ocenenými. 110 rokov existencie organizovaného poľovníctva v Dobšinej je krásnym medzníkom poľovníckej činnosti. Z dostupných zdrojov patrí naše PZ Čuntava Dobšiná k najstarším združeniam na Slovensku. Názov združenia „Poľovnícke združenie Dobšiná“ vytvorené pre Dobšinských, cudzích poľovníkov a  milovníkov poľovníctva od 1.8.1909. Prvá zmienka o organizovanom poľovníctve v Dobšinej.

História organizovaného poľovníctva v meste Dobšiná siaha do roku 1909, kedy vzniklo PZ – poľovnícky chotár – lesy a vrchy nachádzajúce sa na týchto poľovníckych revíroch:

a) územie č. II. Hopfgartenský poľovnícky revír: 3218 hold., sem patria: Scharfenberg, Galgenberg, Steinberg, Gugl a horný Eberberg (Dorothea), Langenberg, Krucskifleck, Hopfgraten, Szvata Hura, Flósz, Rück, Birkeln a Kälbl.

Hranica územia: z východu Teschnergrund, sedlo Eberberg a z tade najkratšou čiarou ku rieke Gölnic; zo západu priama čiara medzi Dittersgrund, Lányihuta, Gapli drevená škola a Florenseifen; zo severu Florenseifen, polia pod Steinom a rieka Gölnic.

b) územie č. III. Swarzenbergský poľovnícky revír: 3369 hold, sem patria: tri Maron, Windzog, Niklhannesgrund, Schwarzenberg, Paters, Teichkamm, Nehrerskamm, Pelz, Stein a Scheib.

Hranice územia: z východu územie č. II.; zo západu Teichkammgründl, Waserbauch-Sotten, Dürrengrund; zo severu rieka Gölnic, Eng, polia pod Hanneshöhe a Teichkammgründl;

c) územie č. IV. Csuntava – hegyesköi poľovnícky revír: 3265 hold, sem patria: Elterstein, Gedernits, Szudzeniszkó, Hanneshöhe, Garten, Kanzel, Borovnyák, Szpiszka, Ondreiszkó, Sztermapirt, Csello, Schindelwald és a Szpalenica,

Hranice územia: z juhu územie č. III. ; z východu rieka Gölnic; zo západu a zo severu potok Szpiszka

Hlavnou hraničnou čiarou na všetkých troch územiach tvorí hlavná cesta od Teschnergrunda po potok Szpiszka.

V súčasnosti má PZ Čuntava Dobšiná 49 členov a obhospodaruje poľovný revír o výmere 7137 ha. Medzi prioritné poslanie nášho združenia patrí starostlivosť o zver, rešpektovanie zákonov prírody a nenarúšanie umelými zásahmi chod života v poľovnom revíri.  Takisto vyznamenanie „Za významné zásluhy o rozvoj poľovníctva na Slovensku“ získal „Bronzovú medailu“ Milan Demko ml. a „Zlatého kamzíka“ Milan Horváth st., ktoré je najvyšším zväzovým ocenením.

Toto ocenenie potešilo určite celé PZ, pretože táto pocta sa neujde hockomu. Beriem to na jednej strane ako ocenenie dlhoročnej práce PZ, na strane druhej aj ako určitý záväzok do budúcna, v pokračovaní a predávaní tejto lásky k prírode ďalej. Ďakujem všetkým, ktorí pomáhajú pri vytváraní dobrého mena nášmu PZ a dúfam, že aj naďalej nás bude spájať táto vášeň a budeme sa správať tak, aby sa naši predkovia za nás nemuseli hanbiť. Prejem veľa krásnych chvíľ strávených v prírode.

LESU A LOVU ZDAR!

Kultúrny referent PZ Čuntava Dobšiná S.Horváthová

Translate »