Aktuality

Pre skoro tisíc žiakov v Dobšinej sa začal nový školský rok

 

Po dvojmesačnej prestávke sa znovu začali zapĺňať triedy žiakmi 02. septembra 2019, na ktorých čakali ich učitelia. Na celom Slovensku je dovedna 1910 základných škôl, 441 stredných odborných škôl, 236 gymnázií a 17 konzervatórií. Všetci žiaci sa v tento deň sústredili v telocvičniach a nádvoriach svojich škôl, na ktorých zazneli slávnostné príhovory. V tomto duchu to prebiehalo aj v Dobšinej, kde žiakov privítali riaditelia a zástupcovia miestnych škôl.

Prví o 08:30 hod. do svojej školy zavítali študenti gymnázia. Dovedna 39 študentov v troch triedach privítala v úvode svojho príhovoru zástupkyňa RNDr. Hroncová . Na najpočetnejšej základnej škole sa brány otvorili o 9-tej hodine. Po slávnostnom príhovore riaditeľa školy Mgr. Jaroslava Hutníka sa do svojich tried odobralo 610 žiakov, ktorí zaplnili 31 tried.

Podobný priebeh malo otvorenie školského roka 2019/2020 aj na Spojenej škole organizačnej zložke SOŠ, kde školu navštevuje v 8 triedach 175 žiakov denného štúdia v troch študijných odboroch, taktiež 36 žiakov štúdia popri zamestnaní v troch triedach a dvoch študijných odboroch.

Na Spojenej škole, organizačnej zložke Špeciálna základná škola Dobšiná navštevuje školu 112 študentov z toho 38 v odborných učebniach. V Dobšinej sa do škôl pôsobiacich na jej území odobralo dovedna 972 žiakov denného a štúdia popri zamestnaní, ktorým redakcia portálu MestoDobšiná.sk praje veľa úspechov počas celého školského roka.

Text & foto: Juraj Karika

Translate »