Aktuality

Nový náučný chodník v Ľadovej predstavuje „Dobšinský chotár“

 

Vážení obyvatelia Dobšinej a návštevníci nášho regiónu, dovoľte mi pozvať vás v mene všetkých dobrovoľníkov a podporovateľov, ktorí sa pričinili o realizáciu nového náučného chodníka, na jeho prehliadku. Tento NCH, ktorý má názov „DOBŠINSKÝ CHOTÁR“, sa nachádza v Dobšinskej Ľadovej Jaskyni, cca 200 m od parkoviska, hneď vedľa prístupovej cesty k našej svetoznámej jaskyni.

Myšlienka spropagovať naše okolie vznikla na základe nedávneho a náhodného objavu banskej mapy a ďalších historických dokumentov z roku 1876, ktoré získali dobšinskí milovníci baníckej histórie so štátnych a súkromných archívov. Vďaka tejto náhode sa podarilo lokalizovať miesto pôvodnej prieskumnej štôlne, v ktorej sa realizovali overovacie banícke činnosti na zisťovanie využiteľnosti zásob hnedého uhlia.

Už len skutočnosť, že v regióne, ktorý sa v minulosti preslávil najmä ako zásobáreň rudných nerastov (meď, striebro, zlato, železo, nikel, kobalt), sa nachádzajú aj zásoby uhlia, bola veľkým prekvapením. A tak koncom roka 2018 sme sa rozhodli že tento unikát je hodné predstaviť aj širokej verejnosti. Počas nasledujúceho obdobia sa zbierali ďalšie historické artefakty, fotodokumentácie a informácie, ktoré sme spoločným úsilím pretavili do dnešnej podoby NCH.

Pôvodný zámer predstaviť len samotné miesto s opisom prieskumnej štôlne bol nakoniec rozšírený o vybudovanie nenáročného okruhu, ktorý svojimi mostíkmi križuje malé i väčšie potôčiky a vyvieračky. Trasa chodníka je lemovaná viacerými informačnými tabuľami, ktoré na jednotlivých stanovištiach propagujú históriu regionálneho baníctva, hutníctva a lesníctva, ale aj športu, turistického ruchu a prírodných krás okolia. Nuž a v neposlednom rade je tu aj snaha predstaviť (najmä „cezpoľným“ návštevníkom) históriu a prítomnosť mesta Dobšiná, v ktorého extraviláne sa toto územie nachádza.

Hoci tento NCH, v stave v akom je zrealizovaný, je možné považovať za tematicky ucelený, v prípade ochoty dobrovoľníkov a podporovateľov tohto projektu, by sme ho v budúcnosti chceli ďalej rozšíriť a zatraktívniť o ďalšie unikátne informácie z nášho regiónu.

Na záver mi dovoľte poďakovať sa ľuďom, ktorí pomáhali či už pri vzniku myšlienky alebo počas jej realizácie a ktorí tak konkrétnymi činmi prispievajú k propagácii Dobšinej a jej okolia. Okrem desiatok dobrovoľníkov, ktorí sa podieľali na výstavbe a príprave tohto NCH chcem sa poďakovať hlavne Štefanovi Polgárimu, Ing. Pavlovi Vozárovi, RNDr. Ondrejovi Rozložníkovi, Ing. Michalovi Neubauerovi, Vladimírovi Opremčákovi, Marekovi Šmelkovi, Ladislavovi Paulíkovi a členom Autoklubu EHC Dobšinský kopec. Za technickú podporu patrí poďakovanie spoločnostiam Mestské lesy Dobšiná, Drevostavby D.Ľ.J., Hudáktrans a Mestu Dobšiná.

Ak, teda budete prechádzať cez Dobšinskú Ľadovú Jaskyňu, neváhajte a prejdite sa po novom náučnom chodníku. Necháme už na vás ako sa vám bude páčiť naša snaha a úsilie, ktoré sme tomuto projektu venovali.

Marcel Kollárik

Translate »