Aktuality

PSMD: Dokázali sme zabezpečiť kompletnú údržbu verejných priestranstiev

 

Podnik služieb mesta Dobšiná spol. s.r.o. sa v rámci svojej pôsobnosti stará o verejné priestranstvá v meste Dobšiná v intraviláne aj extraviláne. Do intravilánu v Dobšinej spadajú parky, tiež akákoľvek verejná zeleň na 28 uliciach, ktoré eviduje mestská samospráva. V mnohých prípadoch je údržba verejných priestranstiev komplikovanejšia, ako sa môže na prvý pohľad zdať. V tejto činnosti, totiž zohráva rolu viacero faktorov, kde najdôležitejšími sú charakter počasia, terén, ale niekedy aj samotný prístup k jednotlivým priestranstvám. Podnik služieb postupuje v týchto prácach podľa daného plánu, ktorý dopĺňa aj podľa aktuálnych potrieb.

Samotný plán práce zamestnancov mestského Podniku služieb sa odvíja podľa prioritnej osi, ktorá je rozdelená do týchto lokalít: V prvej nájdeme sídlisko Rozkvet, Námestie Troch ruží,  Námestie baníkov, a mestské parky, na Uliciach SNP a Hronskej. Nasleduje mestská časť Vlčia Dolina, Ulica Nová, pokračuje sa ulicami Partizánska a Záhradná, následne všetky ulice vyše mesta. Na rad sa tak v druhej fáze prichádza k Tureckej ulici, Zimnej, až poniže mesta. Po týchto uliciach, ktoré sú pre mestskú samosprávu prioritou, nasledujú cintoríny v extraviláne mesta.

Podnik služieb mesta Dobšiná spol. s.r.o. je na území mesta správcom cintorínov a pietnych miest. V našom samosprávnom obvode evidujeme štyri cintoríny s vyše 3000 hrobovými miestami. Jedná sa o cintoríny na Skalnej ulici (katolícky a židovský) a na Tureckej ulici (hlavný cintorín pri dome smútku) a cintorín v mestskej časti Lányiho Huta. Obhospodarovanie týchto priestranstiev je náročné a často vyžaduje prehľad o celkovej logistike. V tomto roku bolo plánovanie prác o to ťažšie, keďže nebolo známe, kedy nastane uvoľňovanie činnosti aktivačných pracovníkov. Tí mali v čase akútnej koronakrízy dlhodobý, vyše mesačný výpadok pracovnej činnosti a následne sa práce obnovili v obmedzenom režime. Práve v čase výpadku aktivačných pracovníkov a neistej prognóze tejto činnosti, ktorá bola pozastavená, musel Podnik služieb zabezpečiť kosačky na samozber. Tie sa ihneď osvedčili najmä na sídlisku Rozkvet a v mestských parkoch.

„Taktiež charakter počasia v tomto roku bol taký, že kosenie verejných priestranstiev začalo 04. mája 2020. Na porovnanie v minulom roku 2019 už v danom období bol vykosený jeden celý cyklus. Napriek tomuto sklzu sme dokázali zabezpečiť kompletnú údržbu verejných priestranstiev na území mesta Dobšiná, spolu s mestskými časťami ako Vlčia Dolina, Lányiho Huta, Vyše Mesta, ale aj všetky náročné úseky. V tomto období realizujeme záverečné práce na poslednom zo štyroch cintorínov, kde nám zostáva už iba jedna jeho časť. Keď nám to počasie dovolí a v tomto období veru nebolo dvakrát prajné, tak aj túto poslednú časť uzavrieme do konca budúceho týždňa. Máme svojich stálych a rýchlych koscov, na ktorých sa v plnej miere spoliehame, “ povedal Milan Lukáč, konateľ Podniku služieb mesta Dobšiná spol. s.r.o, ktorý dodal, že súbežne s prácami na cintorínoch prebieha aj kosenie námestí a parkov.

Ako sme spomenuli, základným faktorom je aj logistika a tá je náročná. Zahŕňa nielen samotné kosenie, ale aj následné čistenie, hrabanie, nakladanie a odvoz. Mnohí obyvatelia netušia, že pracovníci podniku služieb opakujú vymenované činnosti kosenia verejných priestranstiev a cintorínov. Tam sa v posledných rokoch zvýšila frekvencia kosenia na štyri až šesťkrát v roku. Po skončení týchto prác sa časť pracovníkov začína venovať strihaniu živých plotov a kríkov v meste. Aj tých je neúrekom, či už na samotných uliciach, alebo parkoch a tiež pietnych miestach. Mnohí obyvatelia pracovníkom ich práce často neuľahčujú a to najmä vodiči, ktorí nechávajú odparkované vozidlá v častiach, ktoré znemožňujú v pokračovaní činnosti prác. Práve preto by sme chceli požiadať všetkých obyvateľov, aby boli ústretoví a ohľaduplní, no najmä všímaví v záujme vlastnej ochrany a plynulosti vykonávaných prác, ktoré sú v prospech všetkých.

Text & foto: Juraj Karika

Translate »