Aktuality

ML Dobšiná: Ďakujeme všetkým, ktorí pomohli prírode

 

Mestské lesy Dobšiná, spol. s r.o. pri príležitosti Dňa Zeme a Apríla – mesiaca lesov usporiadali v dňoch 23. a 24. 4. 2021 dobrovoľnú brigádu zameranú na čistenie nášho chotára. Podarilo sa nám v spolupráci s ďalšími združeniami a dobrovoľníkmi vyčistiť viacero znečistených lokalít v blízkosti nášho mesta. Počas dvoch dní sme doviezli na zberný dvor PSMD niekoľko ton rôzneho odpadu, od stavebného cez komunálny, plasty, nábytok a vo veľkej miere časti rozobratých vozidiel či pneumatík.

Ďakujem zamestnancom spoločnosti Mestské lesy Dobšiná, členom ŠK Dobšiná, Nordic Walking Dobšiná, PZ Čuntava, CVČDM, ZO SZTP a všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa aktívne podieľali a stále podieľajú na čistení našej prírody.

Snahou našej spoločnosti bude aj naďalej čistiť okolité lesy od odpadu, ktorý sem nezodpovední návštevníci nanosia, dokonca aj navozia. Budeme radi, ak nám v tom pomôžu občania nášho mesta, či už nahlasovaním čiernych skládok, alebo priamo fyzickým zbieraním odpadu. I napriek tomu, že práve apríl je mesiacom lesov, rozhodli sme sa celoročne zabezpečiť výdaj vriec občanom, ktorí budú ochotní kedykoľvek priložiť ruku k dielu a odpadky z lesa vyzbierať a taktiež zabezpečíme prevoz odpadu na zberný dvor.

Na záver vás chceme pozvať na prehliadku pripravovanej cyklotrasy na novo-zrekonštruovanej lesnej ceste Pingarty – Suchý vrch – Rakovec, kde sme pre okoloidúcich návštevníkov pripravili pekné oddychové miesta s novou vyhliadkou v lokalite Hohengrad.  Ďalšiu oddychovú zónu pre obyvateľov nášho mesta plánujeme zrealizovať za nádržou vo Vlčej doline,  tak pevne veríme, že vám rovnako spríjemní pobyt v našom chotári.

 Za spoločnosť ML Dobšiná, Marcel Kollárik

Translate »